петък, 23 юли 2010 г.

Симптоми на инсулт

Началните признаци на хеморагичния инсулт са внезапното и интензивно главоболие, повръщане, разстройство на съзнанието - от зашеметяване до пълната му загуба. Наличието на парализирани места, както вече разбирате, зависи от мястото на кръвоизлива: при поражение на дясното или лявото полукълбо се получава парализа на ръцете и краката от противоположната страна на тялото, при поражение на мозъчния ствол парализата е по-лека, но се нарушава инервацията на лицето. Появяват се гримаси (тикове), лицето се изкривява. Активните движения на цялата засегната половина от лицето спират, усилва се отделянето на слюнка.

Исхемичният инсулт най-често се развива за няколко часа. Постепенно се усилва изтръпването и слабостта в ръката и крака от едната страна на тялото. Тези явления се съпровождат с изтръпване и на половината от лицето, нарушения на говора (при процес в лявото полукълбо), световъртеж, главоболие.

Понякога и при исхемичния, и при хеморагичния инсулт може да се получи припадък с гърчове, водещ до изменение на психиката.

Други симптоми на инсулта могат да бъдат внезапно нарушение на говора и разбирането на това какво става, загуба на координацията на движенията и на равновесието, както и влошаване на зрението на едното или и на двете очи.

> внезапно изтръпване или загуба на подвижността на лицето, на ръка или крак, и то от едната страна на тялото;

> неочаквана поява на затруднения в артикулацията или възприемането на говор или текст;

> рязко влошаване на зрението на едното или двете очи;

> внезапно нарушаване на координацията на движенията, несигурна походка, световъртеж;

> внезапно рязко и необяснимо главоболие.


"Инсултът как да се върнем към пълноценен живот" Н.Яковлева

Няма коментари: