вторник, 18 ноември 2008 г.

При инсулт времето е рeшаващ фактор

Най-модерният метод за лечение на исхемичните инсулти, който се прилага от около 10 г. в САЩ и от 5–6 г. почти рутинно в Европа, е директното отпушване на артерията, чието запушване е причина за мозъчния удар. Често артериите се запушват на място, предварително засегнато от атеросклероза. Когато някой малък тромб се отдели от склеротична плака или от сърцето, той „засяда” точно където има най-големи стеснения по пътя на кръвта към мозъка. Огромната част от инсултите възникват по този механизъм. Получава се пълно запушване на някой от клоновете на мозъчните артерии. Това води до тежки увреждания в организма, защото понякога съвсем малка артерия кръвоснабдява важен мозъчен център. Всички знаят какво се случва с хората след прекаран тежък мозъчен инсулт – парализа на половината тяло, слаб контрол върху тазовите резервоари, изкривяване на лицето, често нарушения в говора, психическа лабилност и др.
За да се предотвратят в максимална степен последиците от инсулта, в нашата клиника, съвместно с невролозите, вече имаме два успешни случая на ранна инвазивна процедура. При съмнение за инсулт първо се прави скенер на главата, за да се види дали става въпрос за кръвоизлив, или за мозъчен инфаркт. Ако се докаже, че е запушване на кръвоносен съд, чрез контрастно вещество и рентген се оглежда точното място на запушването. След това през бедрената артерия със специален катетър се прониква до запушения кръвоносен съд в мозъка и под мястото на тромба се инжектира вещество (фибринолитик), което го разгражда. Така кръвообращението се възстановява. Има и друг метод, при който се прави „улавяне” и извличане на тромба от артерията.
За прилагането на този метод времето е решаващ фактор. Известно е, че мозъчните клетки загиват след 5–8 минути без кръвоснабдяване и кислород. Естествено, че за това време не може да се предприеме интервенция, но можем да очакваме успех до 4-тия, максимум 5-ия час. Добрите резултати се дължат на факта, че около непосредствената зона, поразена от инсулта, където клетките вече са загинали, се оформя една гранична зона, в която клетките са в състояние на анабиоза, или разговорно казано „живуркат”, без да са функционални. Тези клетки са обречени, ако артерията продължи да бъде запушена повече от 4–5 часа. Но ако се отвори, те могат да се възстановят и да поемат функциите си.
При успешното прилагане на новия за България метод (супраселективна интраартериална фибринолиза) се очаква пациентът да преживее инсулта без парези, говорни и умствени нарушения.
Доброто на новия метод е, че той има много по-малко противопоказания, отколкото по-широко прилаганата до момента системна фибринолиза. При нея веществото, което разгражда тромбите, се вкарва в общото кръвообращение и в четири пъти по-голямо количество, в сравнение с инвазивната процедура. Затова при пациенти, които имат риск от кървене, новият метод е много по-приложим. Става въпрос за хора, които са имали кървящи язви, травми, скорошни операции, предишни кръвоизливи.
Най-важното условие за по-масовото прилагане на този метод е изграждането на стройна организация и информираност на хората. Преди всичко при съмнителни симптоми човек трябва веднага да се обърне към лекар. Говоря за внезапни говорни, зрителни и двигателни нарушения, както и промени в съзнанието. След това пациентът максимално бързо трябва да бъде насочен към високоспециализирано звено, в което прилагат инвазивна процедура при исхемичен инсулт. Отделно трябва в самите болници да има изградена организация за денонощна реакция при постъпването на такъв пациент.
Новата процедура не е евтина, изисква скъпи консумативи. Но за България, която заема едно от първите места по инсулти, ще има огромен ефект еднократно да се вложат малко повече средства, отколкото след това с години да се лекуват и обслужват тежко увредени пациенти на легло. Да не говорим за психическото състояние на един човек, който само за един ден се превръща от активен индивид в тежък инвалид.
Вече и властите, и обществото се убедиха в ефекта от инвазивната кардиология, от специфичното и ранно лечение на инфарктите. По същия път трябва да се развие и лечението на инсултите, за да се намали броят на починалите и тежко инвалидизираните пациенти.

хелтх.бг

Няма коментари: