четвъртък, 9 октомври 2008 г.

Сърдечните проблеми

Измерването на протеините, които пренасят холестерола в кръвта може да се окаже по-добър критерии от измерването на холестерола според ново проучване.

Проучването е фокусирано върху два от протеините, наречени аполипротеин B100 (ApoB) и аполипротеин А1 (ApoA). Международен екип от учени, изследвал данни на над 27 000 души, намира, че отношението на аполипротеин B100 към аполипротеин А1 определя 54 процента от риска от инфаркт. За контраст, стандартното отношение на „лошия” (LDL) към „добрия” (HDL) холестерол, има отражение само при 37 процента от случаите.

Холестерола и аполипротеините са тясно свързани – протеинът, който пренася LDL холестерола е ApoB, а протеинът пренасящ HDL холестеролът е ApoA1. Разликата между двата метода на тестване се вижда само когато се направят голям брой изследвания.

Откритието директно противоречи на предишно изследване, което заключава че отношението ApoB/ApoA1 не допринася за определяне риска от инфаркт чрез стандартния тест за нивата на холестерола. Изследването обаче е проведено над много по-малък брой пациенти - 3300 мъже на средна възраст, 291 от които са развили сърдечни заболявания за период от 15 години.

По-новото изследване има по-голяма статистическа сила, тъй като е базирано на над 10 000 случая.
Фактът, че изследването е проведено не само над голям брой хора, но и в 52 държави и различни етнически групи също добавя към стойността на откритието.

Но разнообразието само по себе си би могло да бъде слабост, смятат специалисти. Друга слабост на изследването е, че то обхваща само хора които вече са имали инфаркт и според някои специалисти данните не могат да се използват за оценяване на риска преди да е претърпян инфаркт.

На последно място изследванията са направени със замразени кръвни проби, докато холестеролът се отчита най-добре при пресни проби.

Въпреки тези недостатъци, новото откритие навежда на мисълта, че тестването на аполипротеините вероятно ще играе съществена роля в бъдещите клинични изследвания, като може да се използва и при тестването на пациенти с диабет.

Дори новият тест на холестерола да е по-добър от съществуващите, ще отнеме време методът да бъде въведен в медицинската практика. Съществуващите тестове за холестерола са надеждни и медиците все още нямат необходимият опит в използването на новите тестове в клинична обстановка.

Вече съществуват автоматизирани аполипротеинови тестове и някои специалисти ги използват като добавка към конвенционалните изследвания на холестерола.


медикал.бг

Няма коментари: