понеделник, 26 април 2010 г.

Как и къде да мерим правилно?

На двете ръце измервам коренно различни налягания. Кое е вярното?

Отговор: По-високото. По съдовете към ръката, където измервате по-ниското артериално налягане, има вродени или придобити стеснения, след които налягането е понижено. Ако пациентът е с клиника на аортна дисекация, разлики в артериалното налягане на двете ръце над 20 мм Hg са белег в подкрепа на тази диагноза.

На коя ръка се измерва артериалното налягане - на лявата или на дясната?

Грешен отговор: На лявата, защото обикновено тя е с по-малко мускули, които да пречат на притискане на артерията и на аускултацията на тоновете на Коротков.

Верен отговор: При първата среща с пациента измерваме артериалното налягане и на двете ръце, а впоследствие измерваме на ръката, където налягането е по-високо.

При пациенти след инсулт винаги измерваме на незасегнатата ръка, поради локалните промени в кръвообръщението от нарушената инервация на паретичната ръка.

При някои пациенти тоновете на Коротков се чуват почти до 0 мм Hg. Колко е тяхното диастолно налягане. Наистина ли е 0 мм Hg?

Отговор: Не. При някои хора като сложим слушалка върху a. brachialis може да чеум тоновете на Коротков и без апарат (което е аналогично на маншета с налягане 0 мм Hg). Това се дължи на турбулентен ход на кръвта причинен или от много бърз кръвоток (много малки деца, аортна регургитация, тиреотоксикоза и др.) или от стеснения и извивки на съдовете (напр. атеросклеротични промени). В тези случаи диастолното артериално налягане определяме по IV фаза (заглъхването) на тоновете на Коротков.

кладата.ком

Няма коментари: