събота, 6 септември 2008 г.

ACE инхибитор + блокер на Ca++ канали - най-добрата комбинация за лечение на артериалната хипертония

Нови данни от проучването ACCOMPLISH показват, че комбинираната терапия, включваща ACE-инхибитор и Ca-блокер под формата на една таблетка, значително намалява смъртността и морбидността с 20% при високорискови пациенти с хипертония в сравнение с конвенционалната терапия.

ACCOMPLISH е голямо клинично проучване, сравняващо ефектите на две форми на антихипертензивна терапия върху честотата на фаталните и нефатални сърдечно-съдови инциденти. То бе прекратено предсрочно поради поради значително по-голямата ефективност на комбинацията benazepril (ACE-инхибитор) и amlodipine (калциев блокер) спрямо лечението с ACE-инхибитор + диуретик. Въпреки сходното намаляване на артериалното налягане, при първата комбинация наблюдаваната честота на сърдечно-съдовите инциденти била с 20% по-ниска от втората комбинация.

Настоящите препоръки за лечението на хипертония в първи стадий включват употребата на тиазиден диуретик при повечето пациенти или евентуално ACE-инхибитор, АТ1-блокер, бета-блокер или блокер на калциевите канали. При пациенти с хипертония във втори стадий се препоръчва употребата на комбинация от два препарата - най-често диуретик + ACE-инхибитор.

ACCOMPLISH имало за цел да сравни ефектите на двете форми на антихипертензивна терапия върху честотата на фаталните и нефатални сърдечно-съдови инциденти. Били включени 11 400 мъже и жени на възраст над 55 години със систолично налягане над 160 mm Hg или на антихипертензивна терапия, както и пациенти със сърдечно-съдово, бъбречно заболявяне или увреждане на таргетен орган. Участниците били със затлъстяване, като 60% имали diabetes mellitus, почти 100% са били лекувани за хипертония.

Повече от 70% от пациентите са били третирани с два или повече антихипертензивни агента, но само 37,5 имали адекватен контрол над хипертонията (<140/90 mm Hg). Като част от протокола на проучването, всички участници спрели приема на медикаменти и били рандомизирани на една от следните две комбинации: benazepril + hydrochlortiazide или amlodipine + benazepril. На 36-я месец и при двете групи се наблюдавало значително подобрение на хипертензивния статус, като при 75% от двете рамена на проучването снижението било под 140/90 mm Hg. Авторите докладват, че комбинацията на benazepril с amlodipin понижила кардиоваскуоларната морбидност и смъртност (дефинирани като сърдечно-съдова смърт, фатален/нефатален инфаркт на миокарда, фатален/нефатален инсулт, хоспитализация по повод нестабилна ангина пекторис и коронарна реваскуларизация) с 20% в сравнение с групата, третирана с benazepril + диуретик End point Hazard ratio (95% CI) Кардиоваскуларна заболеваемост/смъртност 0.80 (0.71 - 0.90) Кардиоваскуларна заболеваемост/смъртност (изкл. коронарна реваскуларизация 0.79 (0.68 - 0.92)

Екипът на проучването смята, че настоящата препоръка за включването на диуретик в комбинираната терапия на артериалната хипертония ще претърпи промени. Промените няма да бъдат толкова радикални, обясняват авторите, но блокерите на калциевите канали като amlodipine ще станат предпочитана алтернатива на диуретика.


докторбг.ком

Няма коментари: