петък, 9 януари 2009 г.

Laprilen и артериална хипертония

Високото артериално налягане (АН) е поставено на първо място от 26-те найчести рискови фактори, като причина за смърт в световен мащаб. 62% от мозъчно- съдовите заболявания и 49% от исхемичната болест на сърцето се дължат на неконтролираната артериална хипертония.

Основната цел при лечението на пациенти с повишено артериално налягане е намаляване систолното и диастолнато АН под 140/90 мм и до по-ниски стойности, ако са добре поносими от пациента. Тази цел може да се постигне с медикаменти от различни фармакологични групи: диуретици, АСЕ-инхибитори, АТ II- блокери, калциеви антагонисти, бета- блокери и други лекарствени средства. АСЕ-инхибиторите се препоръчват като средство на първи избор при пациенти с артериална хипертония и някое от следните придружаващи заболявания: сърдечна недостатъчност, намалена левокамерна систолна функция, захарен диабет, затлъстяване, преживян миокарден инфаркт или инсулт, както и болни с висок риск за исхемична болест на сърцето. Те могат да се назначават като монотерапия или в комбинация с медикаменти от друга фармакологична група.

Медикаментът Laprilen e с активна субстанция Enalapril maleate, приема се двукратно под формата на таблетки от 5 мг и 10 мг, с постепенно повишаване на дозата до 20 мг, 30 мг или 40 мг дневно. Продължителността на лечението се определя от клиничната картина.

Показание за приложение на Laprilen е артериална хипертония - изолирана или в комбинация със затлъстяване, захарен диабет, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, левокамерна дисфункция.

Клиничен случай. Жена на 47 години с оплаквания от главоболие, на моменти шум в ушите, измерено АН няколко дни последователно до 160 -170 / 90 мм. Съобщава, че инцидентно от 2-3 години са зарегистрирани повишени стойности на артериалното налягане до 170/ 90 мм. Приемала по свое усмотрение по 1 т. Nifedipin или 1 т Chlophazolin при нужда.

Пациентката е с дългогодишно наднормено тегло. Фамилно обременена с артериална хипертония и затлъстяване - майка.

От статуса: Добро общо състояние. Подкожна мастна тъкан добре изразена, отложена предимно по андроиден типИТМ 34,5 кг/м2. Хиперстенен гръден кош, сонорен перкуторен тон, везикуларно дишане с удължено издишване. Сърдечни граници перкуторно разширени наляво.

Ритмична сърдечна дейност, фреквенция 88/мин, акцентуиран втори аортен тон. Артериално налягане - 160/90 мм. Черен дроб на ребрената дъга, палпаторно неболезнен. Крайници без отоци, запазени пулсации на периферните съдове.

От изследванията: ХБ-138 g/l: еритроцити - 4,8 T/l: левкоцити - 6,5 g/l: кр. захар - 5,2 mmol/l: общ холестерол - 6.2 mmol/l, триглицериди - 3.8 mmol/l.

Очни дъна: Ангиопатия ретине хипертоника gr. I.

ЕКГ- синусов ритъм, електрокардиографски данни за левокамерна хипертрофия.

2- часов Холтеров запис на артериално налягане: максимални стойности до 170/100 мм за деня, пулс 89/мин, за нощния период 140/85 мм, пулс 76/мин. Диагноза: Хипертонична болест II. Затлъстяване I ст. Дислипопротеинемия.

Назначено бе лечение с Laprilen 2 пъти дневно по 10 мг. В края на втората седмица от включването на медикамента, който пациентката понесе добре, артериалното налягане достигна стойности 135-140 / 80-85 мм.

В заключение: Лечението с Laprilen в двукратен дневен прием, намалява стойностите на артериалното налягане, редуцира неговата лабилност и допринася за добър 24-часов ритъм.


хелтх.бг

Няма коментари: