понеделник, 15 декември 2008 г.

Бърза помощ .....на длан

Стрес? Нерви? Няма свободна ми­нута за почивка?... Как да решите таки­ва проблеми?

При малки неразположения маса­жът на дланта прави истински чудеса, твърди проф. Рихард Ньотцел (ФРГ). Той дава и конкретни съвети. При точковия масаж на дланта ме­диците изхождат от това, че всички час­ти на организма са свързани с опреде­лени точки на ръката. Масажът възбуж­да не само зоните, които натискаме, но и рефлектира в съответните органи: стомаха, сърцето, нервите...
Той спо­мага да се разслаби организмът и ед­новременно го активизира и премахва някои неразположения. Голямото му предимство е, че след като усвои тех­никата на масажа, човек е способен да си помогне сам без доктор и лекарства. Като правило за това са достатъчни две-три минути масаж на рефлексиите зони. Натискът трябва да бъде силен, но не болезнен.

В какви случаи помага масажът?
ПРОСТУДА . Напада ви хрема? Веднага започне­те масаж на рефлексиите зони на длан­та, свързани с носните кухини (на ри­сунката - зони 2). С пръстите на едната ръка масажирате с кръгови движения съответните пръсти на другата. Възпале­нието на слизестата обвивка на носа оздравява бързо.

Кашлицата може да се намали с по­мощта на кръгов масаж на зоните, свързани с бронхите (б) и белите дро­бове (5). При простудни заболявания, за да активизирате защитните сили на организма, масажирайте зоните, свър­зани с лимфните възли. Внимателно разтривайте с палеца и показалеца зони 3.

ГЛАВОБОЛИЕ . Преди да вземете хапче, опитайте масаж на рефлексиите зони, свързани с мозъка (1), с фронталните и максиларните синуси (2). Това подобрява кръво­обращението във всички области на главата. Масажът на тези зони помага не само при главоболие, но и при не­достатъчна концентрация на внимание­то и при излишна нервност. Масажи­райте възглавничките на пръстите със силни кръгови движения.

НАРУШЕНО КРЪВООБРАЩЕНИЕ . За усилване и стабилизиране на кръ­вообращението с леки кръгови движе­ния на палеца пет минути масажирайте рефлексната зона на сърцето (8).

БОЛЕЗНЕН МЕНЗИС . Рефлексиите зони, свързани с яйчни­ците (11) и матката (12), също лесно се поддават на масаж. Обхващайки длан­та с палеца и показалеца, силно натис­кайте зони 11 и 12.

СТРЕС . В най-напрегнатите дни, когато бук­вално всичко се изплъзва от ръцете ви, успокояващо и разслабващо въздейст­вие оказва масажът на зоните (7), свър­зани със слънчевия сплит - центъра на нашата нервна система. Ще ги открие­те без труд на дланта си, ако я закрьгли-те, като че в нея има ябълка. Най-дъл­бокото място е търсената точка 7. На­тискайте с палеца, а с останалите чети­ри пръста поддържайте дланта отдолу.

НАРУШЕНО ХРАНОСМИЛАНЕ . Неразположение от мазна или люти­ва храна се отстранява лесно чрез ма­саж на рефлексната зона, свързана със стомаха (4). При повдигане и киселини масажирайте зоната, свързана с черния дроб и жлъчката (9), а при запек - зона­та на дванайсетопръстника (10).

ХИПЕРТОНИЯ И ЗРЕНИЕ. Много болестни процеси, които засягат целия орга­низъм, водят до изменения в ретината на окото. При хипертония развитието на ретинните промени обикно­вено протича в три стадия. При ангиопатия са налице начални изменения (локализирани само в ретинните съдове), които в този стадий са обикновено обратими. В стадия на ангиосклероза съдовете се увреждат трай­но. Някои от артериите започват да приличат на „мед­ни жици". На местата, където вените се кръстосват с артериите, те изглеждат прищипнати до степен на пъл­но прекъсване на кръвния поток в тях. Това е т.нар. симптом на Гон. Ретинопатията се проявява с кръвоизливи, които най-често са с вид на резки или са точко-видни. Дегенеративните промени са под формата на бяложълтеникави петна, разположени най-често в цен-;ралните части на ретината - лъчисто, като звезда. В този стадий се проявяват и смущения в зрителните функции. Колкото по-рано и навреме се открият тези измене­ния, толкова по-успешно ще бъде лечението. Затова ролята на офталмолога е много голяма. Като огледа оч­ните дъна, той ще помогне на терапевта за излекуване­то на пациента.

алтернативна-медицина.дарил.нет

Няма коментари: