неделя, 21 декември 2008 г.

Болестите не са случайни

Всеки човек идва на тази земя с определен набор от дарби и наклонности. Той е нещо като семе, чийто зародиш “чака” да бъде открит, “събуден” и развит. Но ако по една или друга причина това не стане навреме и той се заеме с неща, които не са “негова” работа, неизбежно идва моментът, когато неупотребяваните дарби и наклонности “напомнят” за себе си и най-често – с болест. В такъв случай болестните прояви, по един обиколен и принудителен Всеки човек идва на тази земя с определен набор от дарби и наклонности. Той е нещо като семе, чийто зародиш “чака” да бъде открит, “събуден” и развит. Но ако по една или друга причина това не стане навреме и той се заеме с неща, които не са “негова” работа, неизбежно идва моментът, когато неупотребяваните дарби и наклонности “напомнят” за себе си и най-често – с болест. В такъв случай болестните прояви, по един обиколен и принудителен начин, пренасочват и заострят вниманието (и енергията) на болния точно там, където трябва - към пренебрегнатите (и важни за него) жизнени сфери, дарби и наклонности. Така че болестта е преди всичко механизъм за себенамиране, себеразвитие и себеизява. И едва после – всичко останало. Тя идва като необходимия ориентир и водач в хаоса.

А ето как най-общо могат да ориентират някои болежки:

- Когато ви боли глава, това означава: пренебрегнали сте самия (-та) себе си и още – не ви достига смелост и самочувствие.

- Сърцето ако ви боли, туй ще рече: пренебрегнали сте любовта и творческите си способности и изяви.

- Боли ли ви стомах, това иде да каже: пренебрегнали сте своето семейство, нуждата да се грижите за някого или нещо... и за вас да се грижат така.

- Болките в червата – пренебрегнали сте практическите знания, умения и опитности. В този случай не обичате своята работа.

- Болките в бъбреците означават, че пренебрегвате съпруг (съпруга) или партньор (партньорка, партньори), а също така – собствената оценка и собствения избор за нещата и хората.

- Болките в гърлото – пренебрежение към яденето, пиенето, пеенето, музиката, удоволствията в живота, контактите с Природата… и парите.

- Имате ли болки (болест) в половите органи – пренебрегнали сте своята нужда да проявите в нещо повишената си творческа енергия.

- Болките в белите дробове означават пренебрежение към повишената ви нужда от събеседник (-ци), конкретна информация и знания.

- Болен черен дроб – пренебрежение към морални норми, мечти и планове за бъдещето и най-вече – недостиг на Вяра.

- Болките в костите и кожните проблеми – пренебрегвате своята професионална кариера, нехаете за упражняваната от вас и над вас власт, имате слаба лична защита.

- Болките в зъбите – пренебрегвате (злоупотребявате с) хищническото у себе си.

- Болките в ушите – пренебрегвате нуждата си от уединение.

- Болките в очите – пренебрегвате нуждата си от яснота.

- Болките в носа – пренебрегвате предварителното проучване (разузнаване).

- Болките в ръцете – пренебрегвате конкретните условия и етапите на едно или друго осъществяване.

- Болките в краката – пренебрегвате нуждата си от промяна.

- Депресия – пренебрегвате нуждата си от живот в единство с околния свят.

- Шизофрения – пренебрежение (злоупотреба) с повишената ви нужда от свобода.

- Инсулт, Алергия и Рак – пренебрегвате нуждата си от свобода в любовта и на любов в свободата.

Този списък може да е много дълъг. А най-общо: когато е налице пренебрежение, възникват болестите на недоимъка (недохранването), а при злоупотреба – болестите на излишъка (острото възпаление, контузията). И не може да има трайно излекуване или предпазване от каквото и да е, ако няма трайна промяна във вашите приоритети и в начина ви на живот. Ако не откриете своите дарби, вътрешна посока и сила и не ги следвате неотклонно .

алтернативна-медицина. далир.нет

Няма коментари: