неделя, 28 септември 2008 г.

Осцилометричен метод на измерване в апаратите на Microlife

Цифровите апарати за кръвно налягане на Микролайф провеждат измерванията използвайки “Осцилометричен метод на измерване”. Този метод е широко разпространен в областта на медицинската диагностика и се използва, включително в болници, повече от 30 години.

Високата точност на измерванията се обуславя от детайлния анализ на получените осцилограми , потвърден от клинични изследвания, проведени от независими медицински центрове. Трябва да се знае, че повечето лекари предпочитат да измерват кръвното налягане с помощта на стетоскоп. Така те чуват ударите на сърцето и получават по-добра представа за здравето на пациента, тъй като с дигиталните апарати не може да се установи как са получени резултатите.

Въпреки всичко измерването при лекаря не гарантира точност, защото резултатите се влияят от човешкия фактор, моментно състояние на пациента, безпокойство при посещение на лекарски кабинет, непривичната обстановка и пр.

Точно заради това световните експерти в областта на кръвното налягане се доверяват на измерванията с електронни апарати в домашни условия, тъй като те се провеждат много лесно, в различни части на денонощието, лесно се запаметяват, провеждат се в спокойно състояние, в привична обстановка и се отличават с точност и надеждност.

Точност на измерването с апаратите на Микролайф

Много притежатели на електронни апарати на фирмата Микролайф се притесняват дали точността им не се повлиява от времето на ползване, от подлагане на сътресения, изтощаване на батериите и пр. причини. Следва да се знае, че основният компонент, който влияе на точността на измерването е вградената компютърна програма. Тя отличава апаратите на Микролайф от тези на другите фирми. Нейната точност е оценена от множество организация със световен авторитет като Немската лига за хипертония, Британската хипертонична лига и пр. Тя или работи или не, т.е ако апарат се включва нормално и на дисплея се изписва символът на нулата, апаратът ще измери точно. Другите компоненти, които влияят на точността на измерването са във вътрешността на апарата и са много добре защитени. Разбира се, съгласно предписанията на Световната здравна организация всеки апарат трябва да се калибрира 1 път на 2 години.


микролайф-бг.ком

Няма коментари: