сряда, 17 септември 2008 г.

Слабоумие и артериално налягане: има ли връзка?

В последно време се счита, че една от причините за слабоумието е високото артериално налягане.

Придобитото слабоумие или деменция в последно време все повече обръщат внимание на себе си вследствие на широкото си разпространение сред населението. Проблемът се усложнява най-вече от това, че структурата на населението име преди всичко регресионен тип, тоест броят на възрастните хора преобладава над младите. Във връзка с това деменцията като заболяване на старческата възраст излиза на една от челните позиции. Актуалността на деменцията е свързана на първо място с клиничните й прояви.

Човекът, който страда от това заболяване, постепенно изпада от живота на обществото и ляга като бреме на ръцете на близките си и държавата. При разглеждане на причините за развитие на деменция за един от главните фактори учените смятат артериалната хипертензия – това е патология, която се диагностицира у болшинството възрастни хора и се измерва с промяна на регулацията на тонуса на кръвоносните съдове. Именно затова изясняването на ролята на хипертензията за развитие на деменцията е доста актуално.

В хода на много бройните изследвания бе изяснено, че развитието на съдовата деменция (една от разновидностите на деменцията) е тясно свързано с развитието на артериална хипертензия и че рационалното и ефективно лечение на високото артериално налягане води до значително снижаване на риска от развитието на придобито слабоумие.


лекар.бг

Няма коментари: