неделя, 28 септември 2008 г.

Важна информация за кръвното налягане

Как възниква повишеното или пониженото кръвно налягане?

Нивото на кръвното налягане се определя в обособен участък на човешкия мозък, така наречения център на кръвообращението. Този център регулира кръвното налягане посредством изпращане на съответни сигнали по нервната система.
Регулацията на кръвното налягане се осъществява чрез промяна в силата и честотата на сърцебиенето (пулса), а също и чрез промяна в сечението на кръвоносните съдове, посредством фините мускули в техните стени.
Равнището на кръвното налягане периодично се изменя в процеса на сърдечната дейност: по време на изпомпването на кръв от сърцето (систола) величината на налягането е максимална (систолична стойност на налягането) , а в края на фазата на покой, когато сърцето се разширява и в него нахлува кръв за ново изпомпване ( диастола) – големината на налягането е минимална(диастолична стойност на налягането).
Стойностите на кръвното налягане следва да се намират в определен нормален диапазон, за да се предотвратят редица опасни за здравето заболявания.

Кое кръвно налягане се счита за нормално?
Кръвното налягане се счита за високо, когато в състояние на покой диастоличната стойност е над 90 мм живачен стълб и/или систоличното налягане е над 160 мм живачен стълб. В тези случаи се препоръчва незабавна консултация с лекар. Дългото запазване на такова високо ниво на кръвното налягане представлява опасност за Вашето здраве, тъй като води до прогресивно износване на кръвоносните съдове в организма и жизнено важни органи, например бъбреците и дори сърцето.
В случаите, когато кръвното налягане е в рамките на 140 до 160мм ж.ст.( систолична стойност) и/или 90 до 95 мм ж.ст.(диастолична стойност) се обърнете към личния лекар. Следете редовно равнището на това “гранично” налягане и изпълнявайте съвестно лекарските предписания.
Към лекар следва да се обърнете и в случаите когато Вашето кръвно налягане е твърде ниско, а именно при столично налягане по-ниско от 105 мм ж.ст. и/или диастолично налягане под 60 мм ж.ст.
Когато измерените стойности на кръвното налягане се намират в нормата, Ви препоръчваме с помощта на Този апарат редовно да контролирате Вашето кръвно налягане за своевременно разпознаване възможните му отклонения и за взимане на необходимите предохранителни мерки.
Ако провеждате курс на лечение за регулиране на кръвното налягане, спазвайте определените часове за измерване и записвайте надлежно данните в бележник. В последствие покажете и обсъдете записаните данни с лекуващия лекар. В никакъв случай не променняйте на база резултатите от измерването, предписаните от личния лекар медикаменти или техните дозировки.

Таблица на значенията на артериалното кръвно налягане (в mmHg) съгласно класификацията на Световната здравна организация
Диапазон на кръвното налягане/ Систолично кръвно налягане /Диастолично кръвно налягане /Мерки
Хипотония /по ниско от 100 /по-ниско от 60 /лекарски контрол
Нормално /между 100 и 140 /между 60 и 90 /самоконтрол
Слаба хипертония/ между 140-160 /между 90 и 110/ консултация с лекар
Средна хипертония/ между 160-180 /между 100 и 110 /лекарски контрол
Тежка хипертония/ по-високо от 180/ по-високо от 110 /незабавна консултация

Други указания

* Ако при измерване в състояние на покой стойностите на кръвното налягане не са необичайни, обаче след физическо или психическо напрежение стойностите са прекомерно повишени, може да се окаже, че притежавате така наречената лабилна(неустойчива) хипертония. Ако имате подозрение за такова състояние, за препоръчване е да се консултирате с лекар.
* Ако при правилно измерване на кръвното налягане долната граница (диастоличното налягане) е със стойност над 120 мм ж. ст. e необходимо незабавно да извикате лекар!

Какво да правим когато редовно отчитаме повишено или ниско кръвно налягане?

1. обърнете се към личния лекар
2. повишеното кръвно налягане (различните форми на хипертонията), задържащо се за период с дълга или средна продължителност е съпроводено със същестен риск за здравето. Повишеното кръвно налягане оказва влияние на кръвоносните съдове и ги подлага на опасност от увреждане вследствие от отлагания по техните стени(артериосклероза). В резултат се получава недостатъчно кръвоснабдяване на важни вътрешни органи(сърце, мозък, мускули). Освен това , при дълго запазване на повишено кръвно налягане възникват структурни увреждания на сърцето.
3. За възникването на повишено кръвно налягане има множество причини. При това се различават често срещаната първична(есенциална) хипертония и вторична хипертония. Втората е следствие от неправилно функциониране на определени вътрешни органи. По отношение възможните причини за повишеното кръвно налягане се консултирайте с личния лекар.
4. Ако в резултат на лекарски контрол бъде установено повишено кръвно налягане, а така също и за профилактика/предотвратяване/ на повишено кръвно налягане вие можете да предприемете някои мерки , които окозват благоприятно влияние на нивото на кръвното налягане. Тези мерки са свързани с общия начин на живот.

А) Хранителен режим

* Стремете се да поддържате нормално тегло, съответстващо на Вашата възраст. Отървете се от надномерните килограми
* Избягвайте прекомерната употреба на готварска сол
* Избягвайте мазните храни

Б) Предишни заболявания

* Последователно, в съответствие с предписаното от лекаря, изпълнявайте лечението на заболяването, например:
o Захарен диабет
o Нарушена обмяна на веществата
o Подагра

В) Тютюнопушене, алкохол и кофеин

* Напълно се откажете от тютюнопушенето
* Употребявайте алкохол в умерени количества
* Ограничете потреблението на кофеин(кафе)

Г) Физическо състояние на организма

* след неоходимите медицински изследвания, редовно спортувайте.
* Отдавайте предпочитания на умерени натоварвания, а не на силови видове спорт
* Не се натоварвайте до пълно изтощение
* Ако имате някакво заболяване и/или сте над 40 години, преди започването на спортните занимания се консултирайте с лекар, относно вида спорт и интензивността на неговото практикуване.


микролайф-бг.ком

Няма коментари: