вторник, 16 септември 2008 г.

Измерване на стойностите на артериалното налягане

Хипертонията е широко разпространена болест. Тя се открива чрез измерването на кръвното налягане.

Артериалното кръвно налягане се измерва с две стойности, едната по-висока (систолично налягане), а другата - по-ниска (диастолично налягане).

Стойностите на нормалното кръвно налягане не са еднакви за всички възрастови групи.

При децата стойностите са по-ниски, при средна възраст - по-високи, а за възрастните хора - още по-високи. Кръвното налягане се измерва в милиметри живачен стълб.

За хора между 16 и 30 - годишна възраст, систоличното кръвно налягане cе движи между 115 и 160 мм, а диастоличното - между 60 и 85 мм живачен стълб.

За лица под 50-годишна възраст, систоличното налягане може да се движи между 115 и 16O мм, а диастоличното между 70 и 93 мм. Всяко диастолично налягане над 95 мм се приема за повишено, независимо от годините. Тези стойности не трябва да се смятат за абсолютни и решаващи, тъй като кръвното налягане може да показва известни отклонения, свързани с емоционалната настройка .Прави се сравнение между стойностите от миналото и настоящето. Когато кръвното налягане, измерено три последователни пъти при пълен покой, за хора в средна възраст даде стойности над 150 мм за систоличното и над 90 мм за диастоличното налягане, се възприема фактът, че има повишено кръвно налягане. Когато систоличното налягане е до 170-180 мм, имаме умерена хипертония, а когато е над 200-220 - имаме високостепенна хипертония.


европеа.ком

Няма коментари: