вторник, 5 август 2008 г.

Тромботичен мозъчен инсулт и хемодинамичен исхемичен мозъчен инсулт

Какво е тромботичен мозъчен инсулт?

Възниква след формиране на тромб върху улцерирала атероматозна плака. Мозъчната атеросклероза се развива като част от генерализираната атеросклероза. Обикновено плаки се формират на разклонения и извивки на мозъчните артерии. Плаката се разязвява вследствие на дегенерация или микрокръвоизлив в съдовата стена.

В резултат на ендотелната увреда се активира тромбообразуването. Отношение към процеса имат понижената активност на антитромбин III, протеин C и S. При някои пациенти патогенетична роля играят антифосфолипидните антитела, фибромускулната дисплазия, артериалните дисекации, злоупотребата с вазоконстрикторни вещества.

В 70% се засягат големи съдове, а в 30% - малки, като се получават лакунарни инфаркти.


Какво е хемодинамичен исхемичен мозъчен инсулт?

Развиват се при релативна недостатъчност на кръвотока, респективно кислорода и глюкозата.

Често се развиват при хирургични процедури. Засягат се зони, отдалечени от съдовия басейн.


пулс.бг

Няма коментари: