вторник, 5 август 2008 г.

Исхемичен мозъчен инсулт

Какво представляват мозъчно-съдовите заболявания?

Мозъчносъдовите заболявания обхващат група заболявания, възникващи в резултат на нарушение на артериалното или венозното мозъчно кръвообращение. Могат да се изявят като остри и подостри инциденти (исхемични, хеморагични, венозни тромбози) и чрез хроничен тип оплаквания (от притискане на структури, съдово главоболие, енцефалопатия и др.).

Острите исхемични нарушения могат да се разделят на три групи според наличието и продължителността на симптоматиката:

  • асимптомни
  • транзиторни исхемични атаки
  • исхемични мозъчни инсулти

Какво е исхемичен мозъчен инсулт?

Исхемичните мозъчни инсулти възникват в резултат на ограничаване или прекъсване на кръвотока, респективно на притока на кислород и глюкоза към главния мозък.

Исхемичните, заедно с хеморагичните мозъчни инсулти оформят синдромокомплекса на мозъчния инсулт.

Острите исхемични нарушения могат да се разделят на три групи според наличието и продължителността на симптоматиката:

  • асимптомни
  • транзиторни исхемични атаки
  • исхемични мозъчни инсулти пулс.бг

Няма коментари: