петък, 8 август 2008 г.

Хранителни фактори за редукция на високото кръвно налягане

Разработен е диетичен подход за контрол на високото кръвно налягане (наречен DASH - Dietary Approach to Stop Hypertension), който се основава на редукция на натрий, респективно готварска сол, достатъчен прием на калий и ограничаване на наситените мастни киселини и общите мазнини. Храненето е богато на плодове и зеленчуци, нискомаслени млечни храни и храни с ниско съдържание на наситени мастни киселини. Прилага се за първична профилактика на хипертонията, както и при пациенти с диагностирана хипертонична болест. Установено е, че систоличното налягане намалява с 6-11 mm Hg при спазване на този хранителен режим и ефектът е по-изразен при прилагане на комплексния подход в сравнение с повишаване единствено консумацията на плодове и зеленчуци към обичайно хранене. За съжаление устойчиво прилагане на тази диета изисква промяна в хранителното поведение на индивида, което изисква продължителен период от време. Отделните етапи на промяната включват подобряване на информираността относно рисковите и превентивни фактори, мотивация за промяна и създаване на условия за здравословни практики.

Средната консумация на плодове, зеленчуци и млечни храни трябва да се повиши двукратно, като същевременно се редуцира с една трета приемът на меса и колбаси, с една втора - мазнините, и с една четвърт - сладките храни. Когато този хранителен режим се комбинира с ограничаване на готварската сол, се наблюдава редукция на систоличното налягане при хипертоници до 12 mm Hg и при нормотоници - до 7 mm Hg. Установено е, че при някои лица с хипертония приемът на готварска сол не влияе на кръвното налягане. Това е така наречената сол-резистентна хипертония. При тях безсолната диета играе по-малко значение за нормализиране на кръвното налягане. Все пак редукция на солта в храненето има значение, тъй като приблизително 30-50% от хипертониците и 15-25% от нормотониците реагират на допълнителен внос на натриев хлорид. Подложени на безсолна диета такива лица реагират с понижаване до 10 mm Hg на кръвното налягане. Именно поради тези причини създаване на политика за редукция на солта в храните и храненето и прилагане на популационен подход има огромно здравно и икономическо значение.

Стратегии за намаляване консумацията на готварска сол
В повечето индустриално развити страни основното количество сол се намира в промишлено преработените храни и неговото ниво трудно се контролира от потребителите. В Европа и САЩ това количество е над 80% от общата консумирана сол. Редица производители на храни използват евтината готварска сол за овкусяване, получаване на определена консистенция, задържане на вода и увеличаване теглото на продукта. Консумацията на по-солени храни стимулира жаждата и това води до повишаване търсенето на безалкохолни напитки, което е сериозен бизнес. Налага се създаване на държавна стратегия за ограничаване на солта, която ще гарантира по-ниско потребление и по-ефективна превенция на хипертонията сред населението като цяло.
Три са основните направления, които могат да гарантират трайна редукция на солта в храненето. На първо място това е активното отношение към проблема от страна на производителите на храни, които трябва да модифицират производствените спецификации и рецептурите, така че натриевият хлорид да бъде сведен до необходимия минимум за запазване на добро качество. Реално е да се започне с най-масово консумираните храни като хляб, инстантни супи, майонези и салатни сосове, зеленчукови консерви. Рецептурите, използвани в общественото хранене, също подлежат на ревизия за редукция на солта. На второ място е създаване на оптимални условия за лесен достъп до здравословни храни с ниско съдържание на натриев хлорид. Етикети с ясна и разбираема информация относно съдържанието на готварска сол върху храните ще улеснят потребителя и ще създадат нагласа за повишено търсене на храни с понижено съдържание на готварска сол. Същевременно за всеки ще бъде по-лесно да мониторира приема на сол чрез храната и да се стреми да достигне препоръката от 5 грама дневно. На трето място е масово обучение на хората чрез всички възможни информационни канали. Достъпна и разбираема информация, активно обучение на всички сегменти от населението ще затвърдят убеждението за положителното значение на редукция на солта за профилактика на хипертонията и намаляване на сърдечно-съдовия риск.
Профилактика на тези заболявания е не само избор на отделния индивид, но и отговорност на най-високо държавно ниво.


лечител.бг

Няма коментари: