събота, 23 август 2008 г.

Признаци и симптоми на повишено кръвно налягане

Много от страдащите от него обикновено дълго време нямат никакви или поне несъществени симптоми и признаци на това състояние. Мнозина смятат, че повишението на кръвното налягане се проявява с главоболие, световъртеж, шум в ушите, гадене или кървене от носа. Тези симптоми обаче могат да съпътстват и много други заболявания и състояния, а в началните стадий на артериалната хипертония по-често липсват. Страдащите от лека и умерена степен на повишено кръвно налягане могат да нямат никакви симптоми или по-често съобщават за "тъпа" болка
и "стягане" в тилната област, челото или друга област на главата, нерядко появяващи се сутрин лед събуждане, но и по всяко друго време. Силното главоболие
, световъртежът и кървенето от носа са по-характерни за по-тежките степени на артериална хипертония.

Други прояви на повишено кръвно налягане могат да бъдат:
- немотивирана напрегнатост,
- повишено изпотяване,
- отпадналост,
- мускулни спазми;
- често уриниране;
- сърцебиене и "прескачане" на сърцето.
Поради това, че АХ може дълго време да няма прояви, установяването є често се забавя значително и тя бива откривана едва в къснен стадий ­ понякога при наличие на вече сериозни усложнения.

Диагностицирането на АХ трябва да се извърши от лекар, който ще прецени дали наистина се касае за трайно или инцидентно повишаване на кръвното налягане, ще определи стадия є, рисковите фактори за развитие на усложнения и методите за лечение, контрол и наблюдение. Ако имате някои от изброените по-горе симптоми е желателно непременно да посетите своя лекар и кръвното ви налягане да бъде измерено и проследявано редовно. Много често повишеното кръвно се установява случайно, в хода на рутинни прегледи или такива по друг повод. Медицинските специалисти измерват кръвното налягане независимо от причината за посещението и това е рутинна процедура.

За да се постави диагноза АХ, лекарят трябва да установи поне 2­3 пъти по време на отделни визити в рамките на период от няколко седмици повишени стойности на систолното, диастолното или и на двете налягания ­ съответно над 140 и над 90 mmHg. При това измерванията трябва да се осъществяват в покой и еквивалентни условия при всяка отделна визита. Това се налага, тъй като нормално кръвното налягане на здравия индивид варира дори в рамките на деня и трябва да се прецени внимателно дали се касае за трайно или случайно увеличение.

Стандартно е кръвното налягане да се измерва на артериите на ръката, като при един тест се правят 3 измервания през кратък интервал от време и се взима средната стойност от тях (съответно за систолното и диастолното налягане). Това се прави , тъй като стойностите могат да бележат леки промени дори в рамките на 1 мин. При първа визита обикновено е добре лекарят да измери кръвното налягане и на двете ръце ­ често има минимална разлика (5­10 mmHg), но при някои състояния, част от тях сериозни, тази разлика може да е по-голяма.
При последяване по време на контролни визити е препоръчително кръвното налягане да се измерва само на една определена ръка именно поради нормално съществуващите разлики между двете ръце. Така ще се направи по-точна преценка за промяната на стойностите.

При установяване на артериална хипертония,
освен преценката на стадия, проследяването, контрола и лечението, вашия лекар би следвало да направи още:
- рутинен цялостен преглед и някои "стандартни" изследвания на показатели като кръв, урина, електрокардиограма (ЕКГ);
- да се запознае с досегашната ви здравна история и семейна здравна анамнеза (т.е. данните за срещаните в семейството ви заболявания) с оглед преценка на наследствените рискови фактори;
- с цел установяване за причините за АХ, могат да се наложат допълнителни изследвания като ехография на бъбреци и коремни органи, ехокардиография, рентгенови снимки, специализирани изследвания на сърдечната дейност, артериите, жлезите с вътрешна секреция и др. Всички те се правят само по преценка от лекар и само ако това се налага.
От съществено значение е при установяване на АХ да се запознаете с рисковете и възможните усложнения.

Трайното повишение на артериалното налягане натоварва извънредно сърцето, тъй като сърдечната "помпа" работи срещу повишено съпротивление. Това постепенно води до увреждане на сърдечния мускул, което от един момент става необратимо. Освен това повишеното налягане уврежда и стените на кръвоносните съдове.
Колкото по-голяма е степента на повишение на кръвното налягане и колкото по-дълго време се поддържа то, толкова по-тежки са уврежданията върху сърцето, кръвоносните съдове, а оттам и върху много други органи.


здраве.бг

Няма коментари: