понеделник, 15 септември 2008 г.

Диагнозата – как да я разгадаем?

Има много заболявания, названията на които са образувани от някакъв анатомичен термин, по правило, от латински или старогръцки произход, и словообразуващ елемент, указващ някое нарушение на функциите на органа или системата.

Например: наличието в името на гръцката представка „а" (пред гласна „ан") означава отрицание, отсъствие на някакво качество.

* Заболявания като АНЕМИЯ - в буквален превод означава „малокръвие", „безкръвие";
* АСТЕНИЯ („стенос" - сила) - буквално е „безсилие", „обща слабост"; АТРОФИЯ - („трофе" - хранене) - отсъстване на хранене;
* АРИТМИЯ – буквално - „без ритъм", т.е. всяко нарушение на сърдечния ритъм;
* АНУРИЯ - липса на урина, прекъсване на пикочоотделянето.


Ако в названието на болестта присъства гръцката представка „дис" - това означава разстройство, затруднение на функциите на някой орган.
По този принцип са образувани имената на такива заболявания, като:

* ДИСТРОФИЯ - нарушение на храненето;
* ДИСКИНЕЗИЯТА („кинезис" - движение) - нарушение на съкратителната функция на храносмилателните органи, нарушение на движението;
* ДИСТОНИЯ - („тонус" -напрежение) - нарушение на нервната регулация на съдовия тонус;
* ДИСБАКТЕРИОЗА - („бактерион" - пръчица) - нарушение на биологичното равновесие между болестотворните и полезните бактерии в червата;
* ДИЗЕНТЕРИЯ - („ентерон" - черво) - буквално означава „чревно разстройство" и др.


Когато името завършва на „ит", заболяването обикновено има възпалителен характер.

* АРТРИТ („артрон" - става) - възпалително заболяване на ставите;
* ГАСТРИТ („гастер" - стомах) -възпалително заболяване на лигавицата на стомаха;
* ДЕРМАТИТ -(„дерма" - кожа) - възпаление на кожата;
* МАСТИТ - („мастос" - гръд) - възпаление на млечната жлеза;
* НЕФРИТ - („нефрос" - бъбрек) - възпалително заболяване на бъбреците;
* ФЛЕБИТ - („флебос" - вена) - възпаление на вените и др.


Много онкологични заболявания може да се определят по наличието в името на словообразувателния елемент ,,-ОМА", означаващо „тумор".

* АНГИОМА - („ангион" - съд) - съдов тумор;
* МИОМА -(„миос" - мускул) - тумор на мускулната тъкан;
* НЕФРОМА - злокачествен тумор на бъбреците;
* ЛИПОМА - тумор на мастната тъкан u др.


Окончанието „патия" („патос"- болест, страдание) означава общо название на заболяванията на някой орган или система.

* АРТРОПАТИЯ - общо название на ставните заболявания;
* НЕФРОПАТИЯ -бъбречни заболявания.;
* ПСИХОПАТИЯ - („психе" -душа, съзнание) - патология на характера, душата;
* КАРДИОПАТИЯ -(„кардиа" - сърце) - заболявания на сърцето и др.


Често името на заболяването указва основните му клинични симптоми. Примерно, наличието на словообразувателния елемент ,,-алг-" („алгос" - болка):

* НЕВРАЛГИЯ („неорон" - нерв) - болка по хода на нерва;
* ГАСТРАЛГИЯ - болка в стомаха;
* МИАЛГИЯ - мускулна болка u др.
По същия принцип са образувани имената на такива заболявания като:
* ХЕМОФИЛИЯТА („хема" - кръв u „филиа" - склонност) - предразположеност към кръвотечение;
* ШИЗОФРЕНИЯ - („шизо" - разцепям, разделям и „френ" - душа, ум, разсъдък) - раздвоение на личността;
* ХЕМОРАГИЯ -(„хема" - кръв u „poa" –изтичане) - изтичане на кръв, кръвотечение;
* ХИПЕРТОНИЯ - („хипер" -върховно, високо, и „то-ос"- напрежение) - повишено напрежение на кръвоносните съдове;
* АНГИНА - („анго" - душа) -задушаване;
* ИНСУЛТ -(„инсултус" - удар) и др.


В името на болестта може да бъде указан лежащият в неговата основа патологичен процес.

* АТЕРОСКЛЕРОЗА („атере" - кашичка и „склерос" - плътен, твърд) - съчетание на удебеляване (склероза) на вътрешната обвивка на артериите и натрупването на мастни вещества в нея, придобиващи с времето вид на кашица.
* ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО -(„исхемия" - задържане, спиране на кръвта) - поражение на сърдечния мускул, обусловено от разстройството на коронарното кръвообращение;
* КАРИЕС („кариес" - гниене) - разрушение на тъканите на зъба.


От някои имена може също да се разбере непосредствената причина за възникването на болестта.

* Името ПОЛИНОЗА („полен" - прашец) указва връзката на това заболяване с растенията;
* ЛЕПТОСПИРОЗА - болест, предизвикана от лептоспирии, и др.


Срещат се и много сложни имена.

* МИОКАРДИОДИСТРОФИЯ („миос" - мускул, „кардиа" - сърце, „дистрофе" - разстройство на храненето) - невъзпалително поражение на сърдечния мускул във вид на нарушение на неговото хранене.
* В името на болестта „кърлежова Лайм-борелиоза" е указан преносителят (кърлеж) , възбудителят (борелия) и мястото, където това заболяване е описано първо (град Лайм в САЩ).
* А от името „кърлежов енцефалит" може да се узнае, че основният патологичен процес е възпалението на главния мозък („енцефалон" - мозък, а окончанието „-ит" означава възпаление) и че възбудителят на болестта се пренася от кърлежи.


Има редица заболявания, на които името не отразява истинската им същност, защото, когато са ги открили, много причини за заболяванията са били неизвестни. Някои от тези имена се ползват и до днес.

* ГЛАУКОМА („глаукос" - синкав) буквално означава „синьо затъмнение на зеницата", макар че е известно, че в основата на заболяването стои повишеното вътреочно налягане.
* До наши дни се е съхранило и името ГОНОРЕЯ, характерен симптом на което се явява гнойното отделяне. Но когато римският лекар Гален е предложил във II век от новата ера това име, са предполагали, че същността на тази болест се заключава в изтичането на семенна течност: в превод от гръцки „гонорея" означава „семеизтичане"(„гонос" - семе и „рое" - течение). Доста по-късно било установено, че при това се отделя гной, но... първоначалното име си останало.
* Древногръцките лекари са свързвали „ИСТЕРИЯТА” нарушения в матката. Името истерия произхожда от старогръцкия термин „истера" - матка. Доста по-късно било доказано, че симптомите, характерни за това заболяване, зависят от разстройствата на нервната система. Терминът истерия се използва и до днес.
* Повече от две хиляди години хората са предполагали, че дългото вдишване на блатните изпарения предизвиква болест, свързана с името „малария" (от италианското „малария" - лош въздух). Едва по-късно са установили причините за нейното възникване, но старото име си остава.


розали.ком

Няма коментари: