четвъртък, 14 август 2008 г.

Високото кръвно наистина често се предава по наследство

Проучване, провеждано в продължение на 54 години, доказва вероятността поколенията на хипертоници също да бъдат засегнати от заболяването.

Отдавна фамилната анамнеза за артериална хипертония е считана за важен рисков фактор. Лекарите от Университета "Джон Хопкинс" твърдят, че вече разполагат с огромно количество данни, доказващи неговото влияние.

Още през 1947 г. започнало изследването на 1160 пациента, наблюдавани впоследствие в продължение на 50 години. Лекарите не просто са използвали събрана информация, а са имали възможността да класифицират данните и да извлекат максималното от тях. За тези случаи е отразена и фамилната анамнеза по отношение проблемите с кръвното налягане. В хода на провеждането нараствал и процентът на засегнатите.

Специалистите отдават значение също на възрастта, в която артериалното налягане става проблем. Колкото по-рано се появява той при родителя, толкова по-рано са и очакваните проблеми сред поколението. Именно на последното трябва да се обръща внимание и лица, в чиито семейства има артериална хипертония, следва да бъдат преглеждани редовно за наличието на такава.


здраве.бг

Няма коментари: