събота, 10 юли 2010 г.

Варикоза - Част 4

Лечение

Оперативно и неоперативно.

* Хирургично

По принцип лечението на вариците е хирургично. Показания за хирургично лечение са силно рзширени вени, при недостатъчност на клапния апарат и при наличие на трофични промени, рецидивиращи варикофлебити и кървене от варикозни вени Противопоказания има при бременни жени, възрастни хора и тези с други сериозни заболявания. Свежда се до отстраняване на цялата засегната подкожна вена заедно с всички неини варикозно променени клонове и прерязване между лигатура на инсуфициентните перфорантни вени. Прилаганета днес рутинно операция се нарича стрипинг /stripping/. Принципът е следният – в основата на бедрото се разкрива и скелетира дъгата на вена сафена магнанепосредствено преди вливането и във вена феморалис. Пред вътрешният малеол се отпрепарира най-дисталния край на вената, от където през целия лумен на вената се вкарва специален екстрактор. Предварително маркираните варикозни клонове и перфорантни вени се отстраняват с отделни малки надлъжни кожни разрези. Накрая се изтръгва цялата вена сафена отдолу нагоре. Оперирания краиник се бинтова с еластичен бинт. По същиа начин се оперира и вена сафена парва. При добре извършена операция резултатите са много добри. Рецидиви се получават само при недобре лигирани колатерали в основата на бедрото и при ниеткрити и непрерязани инсуфициентни перфоратори. Болните започват да ходят 4-6часа след операцията с Превръзките с еластичен бинт и чорап намират място при профилактиката на вариците и тяхното прогресиране и намаляване на субективните оплаквания. Те могат да се прилагат и при противопоказания за хирургично лечение. Според сегашното състояние на коронарната и съдова хирургия собствени вени се използват често като съдо-заместител. Поради това все по-често днес хирурзите прибягват до резекция само на инсуфициентната част от вена сафена магна и съхраняват ин локо здравата, която остава проходима и рядко склерозира.


* Склерозираща терапия – предизвиква се по химичен път се предизвиква коагулация на кръвта във вената и асептичен възпалителен процесс последваща облитерация.Като самостоятелен метод склерозиращата терапия се използва в отделни случай – при валки пръснати варици, при резидуални варици като допълнение към хирургичното лечение и пнри метличковидни варици. Използват се различни склерозиращи вещества – Aethoxyselerol, Variglobin, Neosclerol, Trombovar и др.

Първична склерозираща терапия се предпочита при клончести, ретикуларни и метличковидни варици. Тя е успешна и при инсуфициенция на комунициращите вени както и при варикоза на вена сафена парва.

* Медикаментозно – тонизиращи венозната стена средства

Венотонизиращи медикаменти – Троксевазин, Гливенол, Венорутон.не отстраняват заболяването но намаляват капилярни пермеабилитет и подобряват микроциркулацията, поради което са показани в стадиите с отоци и субективни оплаквания, при които не се придвижда оперативно лечение. Венотониците, капиляроукрепващите средства /екстракти от диви кестени, рутини и флавоноиди/, и дигиталисови гликозиди упражняват действието си предимно върху здрави венозни стени. Друг медикамент от венотонизиращите е дихидроерготаминът /алфа-рецепторен блокер/ - прилага се пер ос /забранява се и.в. приложение/. Нестероидни противовъзпалителни средства - те намират ограничено приложение, тъи като не повлияват патологичните механизми на варикозата, но със своя универсален болкоуспокояващ и противовъзпалителен ефект могат да се използват, особенно ако има данни за възпаление - при тромбофлебити. Реологични срества - това са средства които подобряват циркулаторните своиства на кръвта и по този начин указват положителен ефект на веннозният оток. Представители - Трентал,......

* Компресионна терапия

Лечение на затлъстяването /ако има такова/, заболявания на двигателния апарат и др. Диуретиците /обикновенно комбинация от тиазиден и алдостеронов/ могат да се използват в малки дози за редукция на едема.

Троксевазин Индовазин Венорутон Флебисцин Детралекс Ендотелон Лиотон 1000 Матсан-Дойч Хепароид Пайлекс Хемогел Венен гел Веналот и др.

Апаратни изследвания

1. доплерово изследване /доплер сонография на венозната система на краиниците.
2. Радиоизотопни методи – изотопна флебография, 125J-фибриноген тест.
3. Термография
4. Оксихемометрия
5. Флебодинамометрия
6. Плетизмография

бг.медифармауики.ком

Няма коментари: