сряда, 21 април 2010 г.

Автоматично неинвазивно измерване на артериалното налягане

Съществуват автоматични апарати за измерване на АН, в които е залегнал принципът на осцилотонометрията (например, Dinamap). За тях е необходимо електрично захранване.
На рамото на пациента се слага един манжет, апаратът напомпва в нея налягане до ниво, предположително по-високо, отколкото систоличното налягане в пациента. След това налягането в нея постепенно се сваля. Сензорът отчита всички осцилации на манжетката, свързани с пулса. Систолични ще са началните пулсови вълни, средното налягане при максимум на пулсация, а диастолично – при изчезването на пулса. Апаратното измерване се явява удивително точно, то освобождава ръцете на анестезиолога за други задачи.

Обаче, съществуват и някои фактори на неточност :

1.)Тези апарати имат склонноста на дават повишени стойности на ниското налягане и да понижават високото. 2.)Манжетката трябва да бъде със съответния размер.
3.)Пациентът не трябва да се движи по време на измерването.
4.)Методът е зависим от постоянството на напълване на пулса, ето защо при болни с аритмичен пулс (мъждукаща аритмия) измерването може да бъде и неточно.
5.)Понякога апаратите за неинвазивно измерване на АН многократно надуват и отдуват манжетката, “ловейки”, но не показвайки никакви данни.


кладата.ком

Няма коментари: