петък, 9 април 2010 г.

Какво е "нормалното и високото артериално налягане"?

Нормалното" или "работното" артериално налягане се изменя с възраста, състоянието на здравето и клиничната ситуация. При раждането типичното АН е 80/50 mm Hg. В детските години то постепенно се увеличава и към периода на зряла възраст е 120/80 mm Hg. С увеличаване на възраста АН продължава да се повишава и в този период нормалното систолично налягане е примерно сума от годините + 100. Артериалното налягане се намалява в по-късния период на бременноста и по време на сън. Следователно стойности на систоличното налягане са 160 mm Hg за възрастните и 90 mm Hg за бременните жени са нормални. За да се съди за това, дали показателите на АН са високи или изключително ниски е необходимо да бъдат сравнявани с нормалните такива за дадения пациент.

За нормално се приема артериалното налягане със стойности под 140/90 mm Hg . Високото артериално налягане се характеризира с 3 стадия (табл.1)

Стадии и параметри на високо артериално налягане

Високо кръвно налягане

Кръвно налягане (mm Hg) систолно

Кръвно налягане (mm Hg) диастолно

стадий 1

140 – 159

90 - 99

стадий 2

160 – 179

100 - 109

стадий 3

>180

>110


кладата.ком

Няма коментари: