вторник, 18 август 2009 г.

Най-скъпо е хирургичното лечение на сърдечни заболявания

Оказва се, че най-скъпо платена от здравната каса е клиничната пътека "Хирургично лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение, предаде кореспондентът на БГНЕС във Варна.

Минимално инвазивни сърдечни операции при пациенти над 18 години”. По тази пътека здравната каса във Варна е платила за седемте месеца на годината за лечението на нуждаещите се пациенти почти 2 млн. лева. 1, 716 млн. лева са изплатени за лекуваните случаи през същия период случаи по клиничната пътека "Интервенционално лечение и свързаните с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания”. На трето място по изплатени за седеммесечието средства от бюджета на РЗОК – Варна, се подреждат факоемулсификациите, което е лечението на катаракта. По тази клинична пътека РЗОК – Варна, е изплатила на болничните заведения 1,501 млн. лева. На четвърто място по разход на средства са ражданията, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение. За тях касата е заплатила за първите седем месеца 1, 227 млн. лева. По клиничната пътека "Диагностика и системно лекарствено лечение на солидни тумори при пациенти над 18 години” са лекувани 4175 случая само за седемте месеца на тази година. Това е пътеката, която е с най-много лекувани случаи през отчетния период януари – юли тази година. По масовост на случаите лечението на катараката заема второ място с 3413 случая. По клиничната пътека "Раждане” здравната каса в морския град е платила за 2789 случая.
Общият брой на клиничните пътеки, по които здравната каса заплаща лечението, е 298. Всяка една клиничната пътека обикновено включва няколко диагнози, които се диагностицират и лекуват по сходен начин. В алгоритъма са включени и диагностичните процедури и терапевтични методи, като са определени изисквания за минимален брой при лечението на пациента. За дейностите по клинични пътеки лечебните заведения са задължени да отговарят на критерии за апаратура, специалисти и разкрити структурни звена - клиники, отделения, сектори.

нюз.сутрин.ком

Няма коментари: