сряда, 10 декември 2008 г.

Пчелното млечице и кръвното

В световната медицина и козметика въпросът за пчелното млечице е толкова нашумял, щото ние нямаме възможност да изброиме редицата светила на науката, привърженици на неговото приложение. Ще се ограничим върху наши отечествени източници на производство, научни изследвания и практическо приложение. По възможност няма да отекча-ваме читателя с формули, а интересуващите се от подробности могат да се отнесат към съответните научни институти и изследователи чрез „Родопа".
Първото указание за убедителните качества на българското пчелно млечице пред външния свят, е издържаният изпит в промишлеността на своята страна. От 1963 г. насам Държавното индустриално предприятие „Арома" —София произвежда различни козметични кремове и пасти от пчелно млечице. Заводът за антибиотици в Разград произвежда препарата „Апитонин" за медицински цели. Държавното Стопанско Обединение „Родопа" подготвя за масово потребление стимулираща храна — обогатен мед с пчелно млечице. Така увеличената потребност на вътрешния пазар се съгласува с успеха на първия износ на българско пчелно млечице в Италия, Австрия, Швейцария и други страни.

Редица български учени се занимават с проблемите на този важен секрет, отделен от слюнчените жлези на пчелите-работнички. Удивителната гъста бяложълтеникава каша храни ларвата, от която се развива майка. Оформената майка снася до две-три хиляди яйца на денонощие, чието тегло превишава няколкократно теглото на майката. За причина на този единствен феномен в животинския свят се приема особения състав на майчината храна — пчелното млечице. Впрочем, нека проследим резултатите от лекуване с апитония, извършени от проф. д-р Ташо Ташев и д-р Захарина Младенова.
Опитите с животни установяват известно повлияване на половите жлези, като узряване на граафовите фоликули и яйчника на женските и секрецията на тестостерона у мъжките мишки. Под негово влияние се увеличава активността на надбъбречната жлеза. В Института за хранене при Българската Академии на науките и в Клиниката по гастроентерология и диетика при ИСУЛ, апитонинът е приложен при заболяване от атеросклероза на възрастни хора, бронхиална астма, уртикария и неврастения. В Института по педиатрия е изпитан при хипотрофични деца. Влиянието на апитонина е проверено при 29 възрастни лица, в разстояние на 30 дни, а при една група от 11 души — 60 дни. Подобрение е получено по отношение апетита, работоспособността и ободряването. Изтръпванията на долните и горните крайници изчезнали. Изчезнали и намалели оплакванията от сърце. Утайката проявила склонност към нормализиране. Стойността на общите масти е с тенденция към спадане. Състоянието на нервната система показало известно тонизиране, т. е, нормализиране на процесите на възбуждане и задържане. Същата тенденция към нормализиране показала и съдовата реактивност. Лекуваните с апитонин седем болни от бронхиална астма, след прекратяването на лечението съобщили за почувствувана лекота в гърдите. Със същия препарат са лекувани в продължение на 20 дни десет неврасте
ници с подчертани астенични оплаквания. Още на осмия ден те се почувствували много добре, а работоспособността им се възстановила бързо. Ташев и Младенова намират за оправдано приложението на апитонина в комплексното лечение при тежките хипотрофии у децата. Общото състояние, емоционалният тонус и апетитът се подобряват, децата увеличават теглото си. Заключението на двамата учение, е че препаратът апитонин, изработен от българско пчелно млечице, има тонизиращо действие благоприятно влияе на апетита, болните наддават на тегло (особено изтощени и хипотрофични деца), уравновесява нервните процеси, нормализира кръвното налягане, когато е по-ниско. Препаратът трябва много внимателно да се дава на болни с алергични страдания и с високо кръвно налягане. Той представлява храна с определен стимулационен ефект. С приложението на пчелното млечице при лечение проявите на старостта се занимава колектив в състав д-р П. Пейчев, Ст. Байкушев и Н. Никифоров от Висшия Медицински институт в Пловдив. Той си постави задача да установи действието на пчелното млечице върху организма на стари хора и възможността да го приложи мускулно във вид на инжекционен препарат. Известно е, че този биологичен продукт съдържа 22 свободни аминокиселини, почти целият витаминен В-комплекс, пантотенова и фолиева киселина, инозит, витамини А и С, минерални соли, ферменти, ацетилхолин, делта-деценова киселина и още други непознати вещества. Наблюденията са извършени върху 30 старци в един старчески дом край Пловдив, в три групи от по десет души, на възраст от 60 до 100 години. Проучванията са проведени при еднаква възраст, еднакви условия на живот и еднаква храна за всяка група. Лечението продължило три седмици без да се оповестява на старците естеството на прилаганите препарати. В първата група осем старци се почувствували ободрени. На пет души се понижило кръвното налягане с 20 до 60 милиметра. Апетитът на повечето се засилил и сънят се подобрил. Във втората група кръвното налягане на трима души се понижило с 15 до 25 мм. Апетитът се засилил у четирма, а сънят — у шестима. Трима старци, отначало апатични и неподвижни, се оживили. За същия период при третата контролна група (върху която не е изпробвано пчелното млечице), не се установили никакви промени. При лечението на първата група — един старец, а във втората група — двама старци възстановили половите си възможности. Убеждението на научния колектив е, че пчелното млечице влияе върху организма на старите хора. Установеното понижаване на кръвното налягане съвпада с някои съобщения в литературата и с резултатите от проучванията на същите български учени върху животни. Пчелното млечице, инжектирано мускулно, се понася добре. Комбинирано с 2%-ов разтвор от новокаин — не се забелязват почти никакви локални явления. Колективът потвърдява изводите на академик Пархон, проф. Аслан и Попеску, че млечицето се съчетава с благопроятното действие на новокаина върху организма. Субективните и обективните резултати у всички старци се появили към края на третата седмица. Заключението е, че действието на млечицето не е бързо. Това съвпада с други автори, според които доброто действие на млечицето върху организма се проявява постепенно,
Научен колектив от П. Пейчев, Д. Торева, И. Недялков, Д. Панайотов и М. Дириманов провери някои литературни данни за пчелното млечице и проучи неговите биологични и фармакологични свойства върху организма на различни животни. Изследванията са направени с прясно и ампулирано млечице чрез мускулно инжектиране в дози от 1 до 20 мг на килограм тегло. Установесно е, че млечицето влияе общо върху функциите на целия организъм. То проявява избирателно въздействие върху отделните органи и системи. Млечицето ускорява покълняването на семена от леща. Под негово въздействие се проявява засилване на градивните (анаболитичните) процеси у младите организми — увеличаване на теглото. Характерът на това въздействие зависи от употребената доза и от състоянието на организма, за растенията — от кълняемостта и вегетационния период, а за животните — от възрастта и периода на половото узряване. Същият изследователски колектив установява, че стимулиращото или задържащото действие на млечицето върху градивните процеси (анаболизма) се проявява по време на неговото внасяне в организма. След прекратяване внасянето неговият ефект постепенно изчезва. Подобни констатации малко по-късно са направили М, П. Василев и Б. Ф. Лупачов (1962) за бели мишки, обаче те обясняват този факт само с количеството на прилаганите дози, а не и с функционалното състояние на организма.
Една особеност на пчелното млечице е да влияе двуфазно на градивните и да забавя разпадните процеси в организма, доказано при благоприятното му действие върху гамбузиите и поповите лъжички. Други резултати от проучването на колектива (Пейчев, Торева и др.) за биологичното и лечебно действие на пчелното млечице са, че млечицето влияе и на сърдечно-с-ьдовата система; понижава артериалното налягане на животните при венозно инжектиране. Нормализира кръвното налягане у хората, у които то е понижено. Такива явления се наблюдават и у една част от хората с повишено кръвно налягане. Лекуваните се чувствуват ободрени, с възстановен сън, само у малък брой хора, склонни към възбудни реакции, сънят се нарушава. Млечицето възбужда рефлекторно центъра на дишането. Също действува на храносмилателната система, повишава тонуса и възбужда надлъжните и напречни съкращения ' на изолирани черва на животни. Тези резултати от общобиологичните и лечебни изследвания на колектива, изтъкват пчелното млечице като активно лечебно * средство с перспектива за медицинската практика. Приложението му трябва да става правилно, само при състояния, при които може да даде ефект. Безсистемното ползуване може да нанесе вреда и да го дискредитира като препарат с лечебно действие. Катедрата по фармакология при Висшия Медицински институт „И. П. Павлов" в Пловдив, с експериментални изследвания установява, че пчелното млечице не влияе върху половата сфера директно. То няма фоликуларно или андрогенно действие. Ефектът върху половата дейност е косвен по пътя на общото стимулиране на животните. Същото се отнася за човека с отслабнала полова функция. Млечицето има анаболитично действие върху стари и болни хора и влияе най-енергично върху хората, когато са потиснати или имат страдание, довело до общ упадък на силите и изтощеност, умора и старческо безсилие. Тогава то стимулира и активизира.
създава оптимистично настроение и бодрост, повишава работоспособността. Болните от задух и леснаумора стават издръжливи, изкачват се на високи етажи без почивки и без заморяване. Ефектът се проявява по време на лечението и достига известен максимум след него. Въздействието е индивидуално и в период от един до няколко месеци. Ефектите на млечицето са по-добре изразени при инжекционно внасяне. Лечението през устата е непостоянно и често не се проявява при хипертоничната болест и захарния диабет.
Напоследък българската експериментална медицина се занимава с изследвания върху един извънредно актуален проблем в радиобиологията — биологичната профилактика на острата лъчева болест с лиофилизирано пчелно млечице. Изпробвани са хиляди химични и биологични средства, но още не е намерен препарат, който да задоволява всички изисквания на идеалния радиопротектор, особено за снижаване смъртността до 25—30%, лъчепротекторната му доза да е най-малко пет пъти по-слаба от токсичната, да действува лъчезащитно при не по-малък интервал от пет-шест часа, да прекъсва развитието на лъчевата болест, добре да се понася от организма и пр. и пр. Научният сътрудник Ц. Н. Цочев извърши редица експериментални изследвания с пчелно млечице, основавайки се на сложния му състав и сложно физиологично действие върху организма и на противоречивите съобщения относно дейността му като радиопротектор (1962 г.). Лъчепротекторното действие на пчелното млечице бе. изпитано върху 180 полово зрели бели плъхове с различно тегло, разделени на групи по 20. Като протектор се използува българският препарат апитонин (лиофилизирано, изсушено вакуумно при 209 пчелно млечице). В този вид препаратът запазва действието си две години. Апитонинът е даван с мляко и различни дозировки и продължителност. В резултат, апитонинът даван рег оз в оптимални дози и оптимални срокове повишава общата преживяемост на облъчените с ЛД-90% бели плъхове с 55%, а при облъчените с ЛД-100% — с 40%. При защитените с апитонин клинични прояви на острата лъчева болест: диария, кръвоизлив, отслабване и др., са изразени в по-слаба степен и изчезват по-рано от тези на контролните. Лъчезащитният ефект е статистически достоверен. Особеност на пчелното млечице е, че както малките му дози, така и твърде големите не дават защита срещу облъчването. В това отношение то се различава от химиопротекторите, чийто лъчезащитен ефект се проявява при приемането им в субтоксични дозировки. Препаратът има голяма терапевтична ширина, добра поносимост и съвсем слаба токсичност. Обяснение на лъчезащитното му действие може да се търси едновременно в химичния му състав и в синергичното му действие на различните му съставки, довеждащи до раздвижване на съответните лъчезащитни механизми. Според Ц. Н. Цочев, съчетаването в този препарат на противолъчеви с цитостатични, бактериостатични и клетъчно регенеративни свойства, при почти пълна липса на токсичност, показва, че съществува принципиалната възможност за приложението му при хора като радиопротектор при лъчетерапията на туморните заболявания, а също така като лечебно. или профилактично средство при острата или хроничната лъчева болест. Изследванията в тази насока продължават.
С това разбира се, не се изчерпва броя на научните институти, отделни учени и колективи, които са постигнали положителни или обнадеждващи резултати в изследванията и наблюденията върху действието на българското пчелно млечице. Към това можем да прибавим и уеилията на агронома Димитър Генев от Хасково, който от три години стимулира с пчелно млечице пилешки зародиши и млади птици. Пчелното млечице спечели привърженици и в областта на ветеринарната наука. В пчелните ферми на „Родопа" също се вършат наблюдения от научен характер, които съпровождат и подобряват производствените процеси.
Независимо от научните достижения и медицинската практика, у нас все още са популярни профилактиката и лечението с пчелно млечице чрез самоволните опити на народната медицина. В „Родопа" често се получават сведения от излекувани граждани, прибегнали самоцелно, с налучкани дози, до оздравителната помощ на пчелните продукти: мед, млечице и отрова. Възхвалите за лече бната сила на пчелното млечице достигат до куриозност. Като примери ще посочим някои жители на село Александър Войков, Софийски окръг. Кръстан Колев страдал от десетина години от захарна болест, високо кръвно налягане, атеросклероза, кръвоизливи и петна в очните дъна, слабо сърце, ненормална работа на лявата камера на сърцето, силно нервно разстройство, безсъние, притъмняване и губене равновесие, болки в ставите, изпотяване, отпадналост и немощ. При употребата на пчелно млечице очакванията му били надминати : захарта спаднала от 280 на 120, кръвното налягане от 220 на 160, сънят се подобрил; лекуващият укрепнал и почувствувал общо по-добрение на здравословното състояние. „Аз съм уверен, — заявява той — че пчелното млечице е рядко полезен и ценен артикул." Магда Карамфилова, 24 годишна, страдала от базедова болест. Очните ябълки излезли доста из орбитите, медицината с познатите до сега средства не можела повече да й помогне. Болната загубила апетит, отслабнала и изнемощяла, паднала на легло. Благодарение на пчелното млечице тя оздравяла и излекуването й се отпразнувало с омъжване. Христо Попов, 50 годишен, лежал няколко месеци болен, получил отравяне от антибиотици, кръвта му се утаявала за около петдесет минути, изпаднал в много лошо състояние. След употребата на няколко грама пчелно млечице утайката се нормализирала, болният оздравял и станал трудоспособен. Разбира се, ние не препоръчваме в никакъв случай произволното лечение с пчелно млечице без лекарски съвет, но такива благодарствени изявления (преди всичко към пчелите-аптекари!) не са рядкост в нашето допитване до потребителите.
Пчелното млечице се произвежда от „Родопа" по метода на специалиста д-р Косю Кобуров. Всяка стъклена банка носи восъчния печат на Научно-изследователския институт за Държавен контрол на лекарствени средства — София. Всяка банка се придружава от отделен сертификат на извършения анализ. Експедира се в специални хладилни контейнери със самолет или в хладилни вагони и камиони.

зоомания.орг

Няма коментари: