четвъртък, 11 декември 2008 г.

Най-честите причини за стреса?

Това бе целта на проучване, организирано от Associated Press и компанията Ipsos. В него са събрани и анализирани данни от 10 водещи страни на света. Във всяка от тях за периода между 13 и 26 ноември 2006 г. са анкетирани около 1000 възрастни респонденти.

Какво предизвиква най-често стрес у гражданите на най-динамично развиващите се страни?

Австралия. Повече от 1/3 от анкетираните (35%) смятат работата за основен източник на стрес. След нея се нареждат финансовите проблеми (27%) и семейният живот (24%). 3/4 от жителите на страната (77%) се намират в състояние на всекидневен стрес.

Великобритания. 51% от британците смятат, че са подложени на стрес. Финансите ги вълнуват в 32% от случаите, а работата - в 26%. Семейният живот им носи най-малко тревоги.

Канада. Често или понякога, в душевен цайтнот попадат 76% от канадците, т.е. 3/4 от населението на страната. Главните фактори за това според тях са работата или липсата на такава (32%) и паричните проблеми (28%).

Франция. Животът често или от време на време излиза извън контрол за 45% от французите. 30% от анкетираните поставят работата и финансовото обезпечаване на първо място сред причините.

Германия. Немците се оказват доста устойчиви на стреса - само 51% смятат, че изпадат в такова състояние. 28% чувстват, че животът постоянно излиза извън контрол.

Италия. 1/3 от италианците определят работата като главния дразнител в живота, а други 20% поставят на първо място финансовите проблеми. 3/4 от населението (73%) признават, че често или понякога изпадат в стресови ситуации.

Мексико. Всекидневният живот не е фактор за стреса за повечето мексиканци - само 45% от тях смятат, че понякога са в това състояние. Това е най-ниският показател от всички страни, в които е проведено изследването. 38% определят финансовите проблеми и 20% работата като източник на стреса.

Испания. Стрес изпитва всеки един от десет испанци. 34% от тях смятат, че причина за това е работата или нейната липса.

Южна Корея. Там стресът изглежда ежедневие за повечето хора - с това чувство живеят 81% от гражданите на страната. Основен източник на проблемите са работата (33%) и финансите (28%).

САЩ. 3/4 от американците се сблъскват постоянно със стресови ситуации. Най-много - 34% отдават това на финансови проблеми, а 26% - на работата.

актуално.ком

Няма коментари: