вторник, 9 декември 2008 г.

Нашето тяло е "течен кристал"

Посредством енергийните трептения всеки сам настройва ритъма на живот на своето тяло. Казано с други думи, всеки човек във всеки един миг си поръчва щастие или страдание.

Когато изпитваме самосъжаление, завист, гняв, нетърпение и други подобни психологически състояния, в тялото ни нахлуват вълни с неадекватно трептене, които рефлектират върху вътрешните ни органи.

Това се дължи на факта, че човешкият организъм се състои основно от едно от агрегатните състояния на минерала лед – водата, а тя, както доказа известният вече в целия свят японски учен д-р Масару Емото, може да бъде отровена с мисли, думи и чувства и по същия начин може да бъде превърната във вълшебна. Това ще рече, че човешкото тяло е антена във вид на течен кристал, която непрекъснато приема и предава информация.

Тази информация се свързва директно с всяка една клетка посредством кристалинните включения в строежа й. Това обяснява изключителното въздействие на минералотерапията при слединсултно възстановяване, церебрална пареза, високо кръвно налягане, мигрена, главоболие и други подобни състояния.

Хилядолетия наред лекарите са търсили причините, водещи до здравословен дискомфорт. Някои са известни отдавна, като недохранването – липса на химични елементи, необходими за нормалното фун кциониране на тялото; прехранването, което пък обратно – води до пренасищане с химични елементи и невъзможност да се преработят; липсата на движение, преумората.

Но в днешно време много по-опасни от изброените дотук се оказват електромагнитните потоци около нас, защото те въздействат пряко не само на мисленето ни, което определя отношението ни към живота, а и върху жлезите с вътрешна секреция.

Следва промяна на химическия състав на кръвта – от намаляване на серотонина до повишаване нивото на фибриногена. Освен това се влошава качеството на енергията, която непрекъснато циркулира в организма и нейното правилно и равномерно движение отговаря за състоянието на всеки орган.

ЖИВЕЕМ В СРЕДА, КОЯТО ИЗСМУКВА СИЛИТЕ НИ

Съвременният човек живее и работи в среда, която буквално изпива жизнените му сили – най-вече чрез активното общуване. Това води до увеличаване броя на изпитващите недостиг от енергия, които търсят да си я набавят от себеподобни.

Общуването с енергийно слаби хора води до срив в имунната система. Има хора, които се раждат с недостиг на енергия, т.е. предопределени са да боледуват. Това е заложено в тяхната енергийна матрица.

Не трябва да се забравя, че енергийно децата избират родителите си, а не обратното. Физически детето може да носи 50:50 от белезите на родителите си, но в енергийно отношение то е нещо съвсем независимо и поради това не подлежи на превъзпитание.

И тъй като количеството енергия ръководи мислите и постъпките ни, много родители недоумяват защо има разминаване между техните желания и тези на децата им. Семейният живот е вид енергиен обмен. И за да бъдат в ред отношенията в семейството, е необходимо да се хармонизира, да се регулира протичането на енергията.

Още древните гърци са открили разковничето. По време на молитви, за да осъществят връзка между себе си и Бог, за да бъдат чути желанията им, те държали в ръцете си и поставяли близо до себе си планински кристал.

По подобен начин в днешно време е необходимо да се постави друза от планински кристал в жилището или на работното място, а също така при всеки удобен случай да се взема в ръка някой имуностимулатор като обработен гранат алмандин, минерала “Сълзите на апачите”, опал джиразол и др.

Всяко живо същество трепти в пространството по определен начин, т.е. излъчва определена вълнова характеристика. Тези вълни носят информация за състоянието на своя източник.

Недостигът или излишеството на енергия в определен орган води до неговото заболяване. За балансиране и нормалното протичане на енергията на това място ни е необходим източник на трептения, чийто ритъм е еднакъв с този на съответния здрав орган.

Тази роля могат да изпълняват молитвите, определени музикални произведения, преливането на енергия от други лица (екстрасенси или практикуващи рейки). Но тъй като човек непрекъснато се нуждае от свеж поток енергия, най-добра работа тук върши минералотерапията.

При допира на определен минерал до съответното място от тялото, което енергийно е свързано с този орган, чрез трептенията на кристалната решетка на скъпоценния камък ние му подаваме сигнал, който му помага да се активира и да намери верния тон, този на здравето.

Същото въздействие може да има и вода, обработена с определен минерал. Полученият еликсир групира молекулите си под въздействието на вибрациите на минерала и след като попадне в тялото, активира цялата имунна система.

Милиони хора по света са благодарни на това, че са открили благотворното въздействие на минералите и ги ползват успешно в своето ежедневие.

селенабг.ком

Няма коментари: