петък, 12 декември 2008 г.

Опасен ли е стресът?

Винаги, когато стане въпрос за стреса хората си мислят най-лошото или по-точно казано стресът за тях има винаги негативни последици и е свързан с нещо лошо и причиняването на болест.Това до известна степен е вярно, но стресът може да бъде и полезен.Истината е, че пълната липса на стрес означава смърт.Но кой стрес е полезен?Полезен е този стрес т.е. тези нива на стреса, които не причиняват вреда на организма и неговото здраве, а само повишават активността на организма, подобряват неговата работоспособност, повишават вниманието, съсредоточеността, подобряват паметта, активизират мисленето.От друга страна може да се прояви и вредния стрес, който се нарича дистрес т.е. стресът, който предизвиква физиологични заболявания или по-сериозни психологични проблеми. Дистресът се среща доста по-често. В този случай говорим за по-високи нива на стреса, които изискват повишени усилия за извършването на конкретна дейност или действие и бързо изчерпване на телесните ресурси и запаси.

Същевременно стресът може да бъде физиологичен-свързан с промени в телесните процеси при извършването на различни несвойствени за организма дейности и психически-свързан с промени в психиката и телесните процеси при възприемането на определени събития и различна информация.Физиологичния и психическия стрес са взаимно свързани и еднакво опасни.

Не бива да се забравя и това, че поносимостта към стреса при различните хора е различна /индивидуална/ т.е. едно и също ниво на стреса може да бъде различно възприето от двама души-единият да се активизира, а другия да получи мигрена или главоболие.

Интересен е фактът, че стрес може да се предизвика както от негативно събитие или лоша новина, така и от положително събитие или приятна новина-например вест за починал близък човек и вест за спечелена награда от телевизионна игра.

Ако стресът не се контролира и лекува при неговото възникване и задълбочаване, състоянието на стресирания човек рязко може да се влоши и да има фатални последствия-физиологични заболявания или психологичен дискомфорт /проблем/.При възникването на вреден стрес /дистрес/ т.е. при поява на първите симптоми-мигрена, главоболие, умора, преумора, учестено дишане, изчервяване, изпотяване, болки в очите, мускулите и др., най-препоръчителна и най-благоприятна е краткосрочната психотерапия, съчетана с релаксация или автогенен тренинг.
Краткосрочната психотерапия се ползва широко, както за предотвратяване на стреса , така и за премахването и избягването на много други психологични проблеми и дискомфортни състояния.Тя е най-ефективна и повлиява благоприятно проблемите свързани със стреса и дистреса. Затова за да се предпазите от стреса и неговите последствия, не чакайте последния момент, а вземете необходимите мерки, потърсете специализирана помощ.

алтернативна-медицина.далир.нет

Няма коментари: