събота, 13 декември 2008 г.

Кои са причините за повишеното кръвно?

Една нерадостна статистика сочи, че в България има около1,5 милиона души с високо кръвно налягане. Още по-печално е, че 29 % от децата до 10- годишна възраст страдат от хипертония. Кръвното налягане на повече от 90 % от хипертониците може да бъде „укротено", което значително намалява риска от усложнения, свързани с това коварно заболяване:

• Кога кръвното налягане се смята за повишено ?
При измерването - когато горната (систолната) граница надвишава 160 мм, а долната (дистолната) - 90 мм, може да се говори за повишено артериално налягане. То трябва да се мери най-малко веднъж
годишно, при отпочинал организъм най-малко за 10 минути и в легнало или седнало положение. Възможно е да почувствате пулсиращи болки във врата или стягане в тила . Нормалните стойности на кръвното нялягане на млади хора и в средна възраст е 120/80 мм, като се има предвид широкото му вариране сред населението. Дори при отделния човек в рамките на деня то се мени – сутрин след ставане от сън е най-ниско, а по-високи стойности се засичат при уплаха или вълнение. Все пак при хора над 70 години може да има нормално по-високи стойности заради атеросклерозата и други причини – 170/100.

* Откриват ли се причините за повишаването на кръвното налягане ?
В по-голяма част от случаите /около 80%/ не се открива причината за заболяването /есенциална хипертония/. Не са правени скринингови проучвания в тази област. Засичат се хипертоници сред интелектуалците или научни работници – професии, свързани с нервно-психическо пренапрежение. Друга сериозна причина, подлежаща за дискусия, се явяват бъбречни страдания, които с годините работят тихо и накрая в определена възраст се стига до клиничната проява – хипертония. Така евентуално протичат хроничните пиелонефрити, чийто терминален изход е нефросклерозата. Имайки предвид неправилното хранене на съвременния човек и недостатъчното оводняване с последица образуването на пясъци и камъни в бъбреците, които почти задължително са съпроводени с хронични възпаления, не е изключено и защитниците на тази хипотеза да излезат прави. Може да се имат предвид и комплексни причини, чиято истинност е видима. Могат да окажат пагубното си влияние и други бъбречни страдания, като нефрити, поликистоза на бъбреците или други аномалии /те са на второ място по честота в медицинските статистики/. Нека не забравяме атеросклерозата, хиперфункцията на щитовидната жлеза, на хипофизата и на надбъбречните жлези, заболявания на аортата са следващите по сила фактори, които предизвикват хипертония. Тежка форма на хипертония е наблюдавано при бременност /еклампсия/. Стероидните лекарства и противозачатъчните хапчета също могат да повишат кръвното налягане, което се нормализира след спирането им. Само в около 5% от случаите се откриват истинските причини от академичната медицина. Алтернативната медицина има висок % на доказуемост на причиността за пивишаването на кръвното налягане. Повишеното кръвно налягане при неврогенните типове или при хипоталамичен тип въздействия са интересни за доказване. Най-често обаче се касае за бъбречно заболяване – около 85% от случаите.


алтернативна-медицина.дарил.нет

Няма коментари: