петък, 12 декември 2008 г.

Хипотония или хипертония - бягство от конфликта

Хипотоникът бяга от конфликта, като се оттегля в несъзнателното. Липсва му постоянство и устойчивост, не стои зад дадена кауза или постъпките си. Отбягва и сексуалността. Характерна за него е анемията – отказ да се приема полагащия се дял жизнена енергия и да се превръща в активност. Траен терапевтичен резултат може да се очаква само при промяна на вътрешната му нагласа. Например: имах пациентка, която през последните 6 месеца и се виеше свят доста често и всеки път й намираха ниско кръвно налягане. Въпреки че пиеше достатъчно според нея течности, нещо в нея й пречеше да се стабилизира. Тогава тя ме потърси, за да пробва нещо друго, защото й беше омръзнало да взема сутрин и няколко пъти през деня лекарства. Тя изглеждаше бледа, уплашена, без жизнени сили. Започнах с психоанализи и психотерапия. Оказа се, че жената имаше лични проблеми с близки хора, но не се решаваше да ги разреши, защото се страхуваше, че след това ще я изоставят и няма да я погледнат. Тя избягваше всякакви обезпокояващи разговори, които можеха да й навредят. Наложи се да проведа различни психотерапевтични подходи, които да я направят по-решителна, за да проведе разговор с дразнещите я хора. Психоигрите в това направление й бяха от полза, защото с тренировката тя придобиваше все повече смелост. Хипномедитациите й помагаха в други две направления – от една страна да осъзнае избутаните проблеми в несъзнаваната сфера, от друга страна й даваха шанса да си почине малко от тежки мисли, като удволетворяваха търсещата у нея личност. Психоаналитичните разбулвания разкриваха онзи вътрешен свят, който й създаваше комплекси и страхове, причинени от контакти с приятели и близки. Постепенно с времето, тя придоби кураж да обсъди болезнени въпроси и се справи отлично. Сега тя е с нормално кръвно налягане и невероятни жизнени сили. Здравословното й състояние се стабилизира и вътрешните й бунтове изчезнаха. Разрешаването на проблемите в живота, на вътрешните двигателни механизми у личността става единствено чрез психотерапията. Тя е незаменима при лечението както на по-леки отклонения, така и при терапията на тежки психични болести. Човешката същност се изживява с различни духовни и ментални модели, които с развитието си съгражда. Много често изкривените мисловни същности раждат една своеобразна патология, която в настоящата медицина се търси само във външната изява на физично ниво. Тънките психични механизми се подценяват, те всъщност я предизвикват и затова при всички болести има психична компонента, която трябва да бъде разрешена и личността освободена от собствените си вътрешни нагласи, които я спират и пречат на нормалното й развитие.

Ниското кръвно налягане се среща по-често при жените, докато високото – у мъжете.

Хипертоникът бяга от конфликта като отклонява себе си и околните чрез свръхактивност и преувеличена динамичност. Той се укрива в действието. Освен това високото кръвно налягане е признак на прикрита агресивност. Враждебността отново се загнездва в представата и така натрупаната енергия не се разтоварва чрез действие. Това поведение хората наричат самообладание. Агресивният импулс води до високо кръвно налягане, самообладанието – до свиване на кръвоносните съдове. Така налягането може да се държи под контрол. Налягането на кръвта и противоположният натиск на стените на съдове водят до високо налягане. По нататък това поведение на “овладяна” агресивност може да завърши с инфаркт. Един мой пациент на 48 години имаше сериозни проблеми в службата и започна да покачва кръвното налягане. Той се опитваше да избяга от конфликтите в службата като се правеше на много заангажиран и тичащ по работни въпроси, но кръвното му налягане започна да го издава, че той вътрешно протестираше срещу нередните според него неща. На няколко пъти му прилошаваше, докато накрая реши да ме посети и проведе лечение. След психоаналитичните интервюта се откри една твърде комплексирана личност, която искаше да избяга от каквито и да било конфликти. Вътрешните двигателни механизми обаче изискваха решаване на личните и професионални проблеми, за да се смири духа му и егото му да се успокои. Хипномедитативната програма му даде шанса да се зареди със сили и смелост, за да се освободи от вътрешните терзания. Така лека полека той успя да разреши много служебни и лични въпроси и сега е с нормално кръвно налягане и спокоен. При много съществуващи упорити кръвни налягания на хора, скрили в себе си в зоната на несъзнаваното вътрешните си проблеми, добре е към медикаментозната терапия да се прилага и психотерапия, за да се освободят от съществуващия здравословен проблем. Явно е, че преодоляването на вътрешните нагласи на личността може да помогне постепенно да се освободим от упоритите хипертонии, които съвременната медицина се опитва да лекува единствено медикаментозно. Далеч съм от мисълта, че лекарствата не са необходими. Те също имат своя смисъл – за преодоляване на ектремни стойности на кръвното налягане, така и до момента, в който личността се успокои и разреши вътрешните тласъчни механизми, които нарушават човешкото здраве.

Високото кръвно налягане може да бъде обусловено и от възрастта. То е свързано със склерозиране стените на съдовете (те губят своята еластичност). Съдовата система изпълнява функциите на посредничество и комуникация. Когато с остаряването еластичността и гъвкавостта изчезват, комуникацията прекъсва и налягането се покачва.

алтернативна-медицина.дарил.нет

Няма коментари: