неделя, 2 ноември 2008 г.

Фитотерапия при ниско кръвно

Бо­лест­та не мо­же да се пре­о­до­лее из­вед­нъж. Ще се на­ло­жи да се ле­ку­ва­те дъл­го. При­е­май­те нас­той­ки­те, ре­ду­вай­те ги на все­ки 3-4 сед­ми­ци

- Сме­се­те 5 су­пе­ни лъ­жи­ци шип­ко­ви пло­до­ве, 4 су­пе­ни лъ­жи­ци слад­ник, 3 суп. лъж. жълт кан­та­ри­он, 2 суп. лъж. ко­ре­ни от ро­ди­о­ла.

- Сме­се­те 10 су­пе­ни лъ­жи­ци от бил­ка­та ка­мил­с­ки бо­дил, 6 суп. лъж. шип­ко­ви пло­до­ве, 4 суп. лъж. бре­зо­ви лис­та, ко­ре­ни от глу­хар­че, по 2 суп. лъж. лис­та от яго­да, коп­ри­ва, бо­ро­вин­ки, пол­с­ки хвощ, по 1 суп. лъж. лис­та от мен­та, ко­ре­ни от де­ви­сил.

- Сме­се­те 3 суп. лъж. ко­ра от ка­ли­на, по 2 суп. лъж. пе­лин, па­ча тре­ва, ко­ре­ни от слад­ник, глу­хар­че, ара­лия, ро­ди­о­ла, шип­ко­ви пло­до­ве, лис­та от коп­ри­ва.

- Сме­се­те 3 суп. лъж. пло­до­ве от глог, по 2 суп. лъж. рав­нец, де­бе­лец, па­ча тре­ва, пло­до­ве на ря­би­на, по 1 су­пе­на лъ­жи­ца цвят от вра­ти­га и ко­ре­ни от ара­лия.


блитц.бг

Няма коментари: