неделя, 16 ноември 2008 г.

Дисекция на тютюнопушенето

Световното производство на тютюн достига 6 млн. тона годишно. Тютюнът се произвежда в над 120 страни. Първите места се заемат от Китай, САЩ, Индия, Турция, Русия, Бразилия, Египет, България, Италия, Полша, Аржентина, Южна Корея, Алжир, Украина, Швейцария, Унгария, Япония, Чехия, Германия, Литва. Тютюневото производство е важен отрасъл в тези страни. То ангажира големи площи обработваема земя и значителна част от неквалифицираната и неграмотна работна ръка. Споменатите държави решават по този начин свои икономически, финансови, социални и политически проблеми.

Световното производство на цигари достига 6 трилиона цигари годишно. Най-много цигари произвеждат САЩ, Великобритания, Германия, Франция, Индия, Канада, Бразилия, Япония. Най-голямо е годишното тютюнопушене на глава от населението в Куба, САЩ, Гърция, България, Русия и Сърбия.

Тютюнът съдържа коктейл от разнообразни отровни и радиоактивни вещества, чийто брой достига 4000. Ето най-известните от тях:

- никотин
- катран
- въглероден двуокис
- полоний 210
- радий 228
- олово 210
- амоняк
- ацетон
- живак
- нафталин
- бензoпирен (в тютюневата смола)
- циановодородна киселина
- над 30 ароматни въглеводорода и др.

Негативните действия на съставките на цигарите:

- Никотинът предизвиква зависимостта към тютюна, бавно отравя организма, (най-вече – централната нервна система и мозъка.)

- Тютюневият катран съдържа комбинация от множество вещества (въглеводороди, нитрозамини и феноли), 60 от които причиняват рак. Оцветява зъбите и пръстите на ръцете.

- Въглеродният двуокис е силно отровен газ, който пречи на червените кръвни телца да пренасят кислорода от белия дроб до тъканите.

- Полоний 210 е радиоактивен елемент, който излъчва много повече алфа частици дори от плутония, използван в атомната бомба, пусната над японските градове Хирошима и Нагасаки. Периодът на разпадане на полоний 210 е около 138 дни.. Това прави елемента хиляди пъти по-радиоактивен от ядрените горива, използвани в първите атомни бомби.

- Радий 228 и олово 210 са други радиоактивни изотопи.

- Амонякът е отровен газ.

- Бензопиренът е полицикличен въглеводород, предизвикващ ракови образувания.

- Бронцкатехинът е три пъти по-опасен от бензопирена.

- Акролеинът (ненаситен алдехид) и двуазотният окис

- ДДТ - отрова, инсектицид


Тютюнопушенето е основен фактор за заболявания на:

- дихателната система (възпаления на устната кухина, гърлото, трахеята, бронхите, белия дроб; рак на устата, гърлото и белите дробове)

- сърдечно-съдовата система (учестяване на пулса, повишено кръвно налягане, инфаркт на миокарда, хипертония, атеросклероза, ендартерит)

- нервната система и мозъка (уврежда мозъчните клетки и периферните нервни влакна; намаляват се скоростта на запаметяване и обемът на паметта, главоболие, инсулти)

- ДНК – различни мутации

- половата система (полова слабост, нарушен менструационен цикъл, спонтанни аборти, преждевременно раждане, раждане на деца с по-малко тегло и с малформации, раждане на мъртви деца, рак на маточната шийка)

- храносмилателната и отделителната системи (гастрити, язви и рак на панкреаса, на стомаха и на червата)

- кожата (изтънена, бледа и състарена кожа, бръчки по лицето)

- очите – (раздразнени и насълзени очи, възпаления на лигавицата на очите)

- други (възпаления на лигавицата на носа и на гърлото, развалени зъби, лош дъх от устата...)


Еднакво вредни са пушенето на цигари, на пури, на лула, на наргиле и дъвченето на тютюн. Еднакво вредни за здравето са както силните /тежките/ цигари, така - и леките цигари. Пушещите леки цигари по-трудно отказват пушенето.

Страничната димна струя е много по-опасна от главната. Тя не преминава през никакъв филтър и съдържа:

- 50 пъти повече амоняк
- 5 пъти повече въглероден окис
- 3 пъти повече бензoпирен
- 2 пъти повече никотин и тютюнев катран.
Неактивният пушач, в компанията на пушач, вдишва непречистената струя тютюнев дим плюс тютюневия дим, издишан от пушача. В последният се съдържат 10% от никотина, поет от пушача.


здраве.лог.бг

Няма коментари: