събота, 8 ноември 2008 г.

Спортът активизира нашия ум

Индивиди, които системно пристъпват към спортна дейност и физическа активност са способни в по-висока степен да развиват умствена дейност, която се характеризира с извеждане на правилото чрез класификация на общите подробности. Логично е спортуващите да имат превъзходство в умствените си способности, що се отнася до пространствените връзки при движението на формите и телата, т.е. култура на движението. Още повече, че отделните спортове са изпълнени със ситуации, които изискват зрително възприемане на движението на играчите, спортните уреди, средствата. Това, успоредно с укрепването на мускулите, води до развитие на мисленето, разкрепостяване на мисълта и по-ефективно използване на ума. Развива се общата интелигентност. Човешкото същество развива много движения, но не всяко от тях е резултат на мисловна дейност. Например инстинктивните движения, реакциите, конвулсивните движения, гърчовете и др. са видове движения, които човек извършва при определени условия, без предварително да мисли за тях. Колкото до волевите движения, може да се каже, че те са насочени към цел, която осъществяват чрез определяне на стъпките за разрешаване на проблемите, които среща човек в живота си. Тези стъпки се свеждат до следното: констатиране на проблема; събиране на информация за него; разработване на варианти за разрешаването му; избор на най-доброто решение; практическо осъществяване на избрания вариант.

В заключение може да се каже, че спортната дейност и физическата активност, използвани от човека с ентусиазъм и всеотдайност, повишават неговата мускулна сила и засилват издръжливостта на тялото му, като заедно с това увеличават неговите познания (за структурата на тялото,за общото здраве, физическата кондиция, динамичните, естетическите и културните аспекти на движението, законите и правилата на игрите, тяхната история и място в културата на народите), активизират ума и развиват интелекта – при условие, че си останат средство, а не се превърнат в самоцел.

здравейя.ком

Няма коментари: