неделя, 30 ноември 2008 г.

От какво се състои цигареният дим?

Цигареният дим се явява токсичен продукт и съдържа до 4 000 химически вещества,много от които са отровни в буквалния смисъл на думата.

Химически вещества,предизвикващиракови заболявания (канцерогени).

В цигарения дим са открити по последни данни43 канцерогенни веществя.

(Моно) окис на въглерода или въглероден газ.

Този вид отровен газ нарушава снабдяването и транспртирането на кислород от кръвта.

Никотин .Основно наркотично вещесъво, в резултат на което се формира зависимост

от тютюна.

Радио.активни съединения. Притежават канцерогенно действие.

Циановодород(HCN). Циановодорода в концентрацията в която се съдържа в цигарения дим,поврежда ресничките на епитела(покриващи дихателните пътища), изпълняващи функции по очистването на дробовете от чужди частички.

тагнет.орг

Няма коментари: