четвъртък, 13 ноември 2008 г.

Кои са рисковите фактори на инсулта?

1. Артериалната хипертония /АХ/ е най-значимият и най-чест рисков фактор. Доказано е, че адекватното лечение на АХ намалява риска от МИ с 42 %.Препоръчва се промяна в начина на живот и антихипертензивна терапия с ацеинхибитори и калциеви антагонисти.

2. Тютюнопушенето спомага за атерогенезата.
Установено е, че спирането му в рамките на 1 година намалява риска от ИМИ с 50 %. А след 5 години последният се изравнява с този на непушачите.

3. Захарният диабет е независим рисков фактор.
Периодичните консултации с ендокринолог и адекватното антидиабетно лечение намаляват риска от инсулт.

4. Асимптомните каротидни стенози
/АКС/ изискват периодични неврологични доплерсонографски изследвания и евентуално хирургично лечение при стенози над 60 %; Приложение на тромбоцитни антиагреганти и невропротекция. Величината на риска корелира с процента на стенозата. При стенози над 75 % риска е 5-6 %. 5. Хиперлипидемия – зависи от концентрацията на холестерола в кръвта; необходима е диета, повишаване на физическата активност, евентуално лечение със статини, понижаващи риска с около 31 %.

6. Затлъстяване – необходимо е намаляване на телесното тегло, нивата на липидите, кръвната захар.

За намаляване на риска от исхемичен инсулт се препоръчва най-малко 30 минути бързо ходене дневно, намаляване приема на сол под 6 гр. дневно, намаляване приема на наситени мастни киселини и повишаване консумацията на плодове и зеленчуци. Смята се, че увеличаването на физическата активност влияе благоприятно, като води до намаляване стойностите на артериалното налягане, понижаване на телесната маса, увеличаване на HDL и намаляване LDL агрегация.

Важно значение има идентифицирането с асимптомни нарушения на мозъчното кръвообръщение. Тъй като оплакванията са неспецифични: главоболие, несистемен световъртеж, шум в ушите, отслабване на паметта, концентрацията и работоспособност много често те се пропускат. За диагностицирането им важно значение имат ултразвуковите методи за оценка на мозъчния кръвоток в каротидната и вертебро-базиларната система. Доплерсонографското изследване дава възможност за оценка скоростта и посоката на мозъчния кръвоток по магистралните екстракраниални /шийни/ и краниални /вътречерепни/ артерии. Чрез него се диагностицират стенозите по тези артерии, дължащи се на образуването на атеросклеротични плаки по тях, което води до стесняване лумена на съда и оттам недостатъчност на кръвообръщението.

Важно е определянето и степените на стенозата с оглед евентуално препоръчване на неврохирург и назначаване на антиагрегантна терапия.

От няколко месеца “ДКЦ 1-Добрич” ЕООД разполага с нов модерен екстра и транскраниален доплеров апарат на немската фирма DWL - MultiDopPro.

Доплерсонографското изследване е важно с оглед откриването на асимптомни каротидни стенози, които се явяват самостоятелен рисков фактор за мозъчен инсулт. Тяхното диагностициране позволява осъществяването на съответната профилактика и невропротекция.

Независимо от многобройните проучвания и непрекъснатия стремеж за намиране на стандартно и сигурно лечение на инсулта, последният остава една от водещите причини за тежка инвалидизация или смърт. Ето защо добрата практика и провеждането на първична и вторична профилактика на мозъчния инсулт са ключови за намаляване на заболеваемостта и несигурния изход от инсулта.


ндт1.ком

Няма коментари: