сряда, 19 ноември 2008 г.

Гроздето в борбата с артериалната хипертония

Консумацията на грозде не само се асоциира с понижение на кръвното налягане, но и с подобрение на функцията на сърцето. Тази негова роля се отдава на наличието на антиоксиданти в него.

За сега събраните данни са въз основа на проведеди сред лабораторни мишки изследвания и са наложителни допълнителни проучвания. При експеримента е наблюдаван ефектът от консумацията на грозде, преработен под фирмата на прах, съчетана с диетичен режим беден или богат на сол. Последната е била наложителна във връзка с индуцирането на хипертония при мишките. След 18 седмици, се оказва, че включването на грозде в режима не само намалява кръвното налягане, но и подобрява сърдечната функция, редуцитра възпалението, ограничава данните за мускулна увреда. Мишките, при които е прилаган антихипертензивен препарат са били с по-ниско налягане, но не е регистирано подобрение в сърдечния статус.

Включването на гроздето в хранителния режим има полза, различна от тази при консумацията на плодове и зеленчуци изобщо, заключават специалисти.

знам.ли

Няма коментари: