петък, 21 ноември 2008 г.

Проверете зрението си в домашни условия

Ако имате съмнения за това, че са налице проблеми в зрението ви, преди да се обърнете към специалист, можете и сами да направите нещо по въпроса. Поместеният по-долу тест, ще даде отговор на някои въпросителни, без да отмени евентуалната нужда от намеса на офталмолог.

Отговаряйте с “да “ или “не”.
1. В края на деня усещате ли умора в очите?
2. Безпокои ли ви чувството за “парене” или “пясък” в очите?
3. Сълзят ли често вашите очите?
4. Забелязвате ли зачервяване на очите?
5. Изпитвате ли трудности при фокусиране на погледа?
6. Появява ли се понякога пелена или мъгла в очите?
7. Появява ли се краткотраен двоен образ?
8. Изпитвате ли болка в слепоочията или тежест в очите?

Ако сте отговорили положително на 2-3 въпроса, вашите очи изпитват умора от средна степен.
Положителният отговор на 4 и повече въпроса показва наличието на хронична умора на очите. За да избегнете сериозно намаляване на остротата на зрението, вие спешно се нуждаете от съответната профилактика.

- Острота на зрението
Това е най-важният показател за състоянието на зрителната система. За да я определите напишете различни букви с размер 7х7 мм на бял лист хартия и го поставете на нивото на очите на разстояние 5 метра. Ако от това разстояние различавате добре буквите, вашата острота на зрението е 1,0. Ако не виждате добре буквите, определете разстоянието, от което те ще бъдат видими за вас. Разстоянието в метри умножете по 0,2 (например ако различавате буквите на разстояние 4 метра, остротата на вашето зрение ще бъде 4 х 0,2 = 0,8).

- Бинокулярно зрение
Човек притежава бинокулярно зрение, т.е. изображението се възприема едновременно от двете очи като единен образ. Елементарен функционален тест ще ви помогне да определите състоянието на своето бинокулярно зрение. Насочете поглед към някаква точка в далечината, а след това леко с пръст закрийте долния клепач и наблюдавайте какво ще стане с изображението.
Ако бинокулярното зрение не е нарушено, то в този момент зрителният образ се раздвоява и едното изображение се издига нагоре.
Ако изображението не се раздвоява, това означава, че функционира само това око, върху което не сте оказали натиск.

- Ъгъл на полето на зрението
Това е онзи сегмент от пространството, който е видим с окото при прав поглед върху неподвижна точка. За определяне на външната граница на зрението на дясното око фокусирайте погледа върху точка, разположена на нивото на очите. С лявата ръка затворете окото, а палецът на дясната ръка издигнете напред и го съединете с точката на фокусиране. Свалете дясната ръка по посока на дясното слепоочие, като продължавате да фокусирате с дясното око точката, разположена направо. Със страничното зрение на дясното си око наблюдавайте положението на палеца на ръката до момента на неговото изчезване от полето на зрението. Ако в този момент дясната ръка се намира под прав ъгъл по посока на погледа, то външната граница на полета на зрението се намира в пределите на нормата. Ако ъгълът е по-малък, външната граница е свита.
За да се провери вътрешната граница от същото изходно положение (лявото око е затворено) протегнатата напред дясна ръка (палецът е вдигнат нагоре) насочете наляво към носа. Гледайте напред, но със страничното зрение на дясното око наблюдавайте палеца на ръката до неговото изчезване от полето на зрението. След като направите това, спрете движението на ръката и погледнете с дясното око по посока на носа. Ако поради преградата на носа вие почти или съвсем не виждате пръста, вътрешната граница на полето на зрението е нормална. Ако палецът се вижда добре, вътрешната граница е свита.
Обяснението е дълго, но изпълнението – сравнително просто.

- Вътреочно налягане
Здравото око на човека има относително постоянно вътреочно налягане, което се регулира от величината на притока и изтичането на вътреочната течност. Неговите точни цифри могат да се разберат в кабинета на офталмолога, където то се измерва със специален уред – очен тонометър. Този важен показател може да определим и самостоятелно. Естествено този метод не претендира за абсолютна точност, но е подходящ за първоначална самостоятелна проверка. Натиснете с пръст през клепача на окото, за да усетите степента на твърдост. Ако вашият пръст усеща еластично кълбо, което леко се деформира под действието на налягането, вашето вътреочно налягане е в норма. Ако почувствате каменна твърдост, налягането е повишено, а когато палецът не усеща никакво съпротивление, това свидетелства за ниско вътреочно налягане.

- Възрастова макулна дегенерация на ретината
В напреднала възраст възрастовата макулна дегенерация на ретината е причина за влошаване на зрението. За да се открие навреме тази патология, след навършването на 60-годишна възраст поне веднъж седмично зрението трябва да се проверява с помощта на специален тест-мрежа.
Поставете мрежата на удобно за четене разстояние. Ако ползвате очила, поставете ги.

Затворете лявото си око, а с дясното погледнете в точката в центъра на мрежата и отговорете на следните въпроси:
1. Виждате ли всичките четири ъгъла на мрежата без да откъсвате поглед от точката?
2. Изглеждат ли ви всички линии прави и непрекъснати?
3. Виждате ли бели точки , появяващи се и изчезващи в пресечните точки?
Повторете теста със затворено дясно око.
Ако на всички въпроси сте отговорили положително – вашите очи са наред. Ако линиите ви се виждат вълнисти или изкривени, трябва да се обърнете към офталмолог за изследване.

- Заплашва ли ви катаракта
Диафрагмата на Шайнер е елементарно приспособление (между другото създадено още през 1613 г), което може да ни помогне в домашни условия да определим дали сме застрашени от катаракта. Диафрагмата може да се приготви самостоятелно. За целта се взима малък лист черна хартия или алуминиево фолио и с помощта на игла се правят два отвора на разстояние 4-5 см един от друг. След това листът се поставя до очите и през отворите се гледа каквато и да е равномерно осветена повърхност. Ако виждате две кръгчета, в които има тъмни петна, това свидетелства за наличието на органично помътняване на оптичната среда на окото, т.е. начало на катаракта.
Домашната диагностика е полезна, защото тя помага навреме да открием проблемите и да вземем своевременни мерки. Но тя не може да замени консултациите със специалист. Ако някои от предложените тестове предизвикат у вас съмнение и тревога, не отлагайте посещението си при офталмолог.

маги.триада.бг

Няма коментари: