сряда, 19 ноември 2008 г.

Алкохолът намалява риска от сърдечна недостатъчност при пациенти с хипертония!

Интересно проучване, включващо лекари от мъжки пол, сочи че консумацията на ниски до умерени количества алкохол намалява риска от сърдечна недостатъчност сред страдащите от хипертония.

Това е първото проучване, което открива такава връзка. Нещо повече - резултатите от него са валидни за пациентите с или без прекарани инфаркт на миокарда или диабет.

Предишни проучвания сочат, че консумацията на алкохол повишава кръвното налягане и че тежката злоупотреба може да доведе до кардиомиопатия. Американски лекари провели проучване, включващо 5153 лекари с хипертония. Те установили, че в сравнение с консумиращите по-малко от 1 питие на седмица, сръбващите си по-високи количества имат 11% (между 1 и 4 питиета/седмица) и 62% (8 или повече питиета на седмица) понижен риск от сърдечна недостатъчност.

Точният механизъм, по който алкохолът предпазва пациентите с хипертония не е ясен. Авторите на проучването предполагат, че диуретичният ефект на алкохола предотвратява натрупването на течности. Друг възможен механизъм е следният: алкохолът повишава плазмените нива на адипонектин, за който е установено, че намалява сърдечната хипертрофия в животински модели.докторбг.ком

Няма коментари: