вторник, 11 ноември 2008 г.

Клинични акценти на Bisogamma

ЕСЕНЦИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ

Bisogamma® е изключително подходящ медикамент за лечението на артериална хипертония (АХ), комбинирана с исхемична болест на сърцето (ИБС), конгестивна сърдечна недостатъчност, бременност и тахиаритмии. Използван като монотерапия за лечението на АХ, оптималният му антихипертензивен ефект се разгръща след едноседмично приложение като се проявява еднакво добре и независимо от възрастовата граница на пациентите. За лечението на АХ се препоръчва използването на ниски дози от 2,5 до 10 мг дневно. Изключително подходящ е като начална монотерапия при хипертоници, страдащи и от ИБС, сърдечна недостатъчност, захарен диабет тип 2, тахиаритмии, а така също и при бременни.

ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО

Като кардиоселективен β-блокер без ВСА, Bisogamma® има изразен антиисхемичен ефект, дължащ се на понижаването на кислородната консумация на миокарда при физическо усилие и в покой. Това довежда до:

*намаляване интензитета и честотата на исхемичните пристъпи;
*намаляване на дневните нитроглецеринови нужди;
*ограничаване зоната на острия миокарден инфаркт;
*намаляване честотата на реинфарктите;
*намаляване риска от внезапната сърдечна смърт.

СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Проучванията CIBIS І и особено CIBIS II доказват безспорната роля на бизопролол* при лечението на пациенти със сърдечна недостатъчност (независимо от нейната етиологията). Извънредно съществен е фактът, че бизопролол* е имал поносимост, съизмерима с плацебо-групата. Тези данни въвеждат съвсем основателно бизопролол* в глобалната терапевтична схема на сърдечната недостатъчност. Препоръчва се началната доза да бъде 2,5 мг Bisogamma® дневно, като през 3 - 4 дни се увеличава с по 2,5 мг дневно до постигането на максималната поносима доза за пациента. За този контингент се очертава средна терапевтична доза между 5 и 10 мг дневно. Титрирането е лесно и нискорисково по отношение на нежелани и странични реакции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Както и другите представители на групата (атенолол и метопролол), Bisogamma® е β1-селективен адренергичен блокер, без вътрешна симпатикомиметична активност.
Отличава се обаче с:

*изключително висока кардиоселективност (доказано най-висока за групата на селективните β1-рецепторни блокери без ВСА) с минимален риск от нежелани и странични реакции при дози до 20 мг дневно;
*много добра поносимост от пациентите;
*възможност за приложение еднократно дневно, независимо преди или след хранене;
*двоен път на елиминация с възможност за безопасна употреба при бъбречна и чернодробна недостатъчност, без да се коригира дозата му до 10 мг дневно;
*не повлиява въглехидратната и мастната обмяна и е безопасен за употреба при диабетици и пациенти с дислипедимии;
*лесно титриране на дозата до достигане на оптималната

Тези качества на Bisogamma® я правят удачен избор за лечение на болни с артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност и тахиаритмии. Благоприятните клинични ефекти на Bisogamma® при тези болни са доказани при оптимален профил на безопасност и поносимост

Целта на тази статия е информативна.

www.woerwagpharma-bg.com

Няма коментари: