петък, 7 ноември 2008 г.

Повишеното кръвно по време на бременност - Част 2

Какви са конкретните симптоми при високо кръвно налягане?
Най-важният симптом е повишаването на стойностите на кръвното налягане, което е най-изразено в последния месец от бременността. В началото има период на слаба изразеност на признаците. Друг важен симптом са отоците, които могат да бъдат слабо изразени или да се развиват много бързо, като нарастването на тегло да е с 500 г седмично. При тези случаи кръвното налягане достига над 160/110.
В урината се увеличават отделяните белтъци. Загубата на албумин надвишава 4-5 г за 24 часа, а в някои случаи може да достигне и до 10-14 г за 24 часа, което е признак на влошаване.
Други важни симптоми са главоболие, шум в ушите, виене на свят, сънливост, болки в епигастриума, гадене, повръщане, зрителни смущения (двойно виждане), намалява количеството на отделената урина. Главоболието е локализирано в тила и челната област, обикновено не се повлиява от обичайните болкоуспокояващи средства.

Кога и с какъв специалист трябва да се консултира бременната жена?
Основна роля при проследяването и ранното откриване на хипертонията има акушер-гинекологът. Но тъй като хипертонията е много сериозно заболяване, в интерес на майката и на плода понякога се налага да се потърси помощта и на други специалисти. Видът и обемът на консултацията зависи от конкретния случай, но най-често се търси съдействието на кардиолог, офталмолог, нефролог, невролог.
Какви мерки е необходимо да предприеме бременната жена при евентуални неразположения, свървани с промени в кръвното налягане?
Всяка бременност трябва да бъде интензивно и комплексно проследявана от женската консултация. Състоянието на бременната жена и плода трябва да се следи със съвременни акушерски монитори, редовно да се измерва кръвното налягане, да се следи теглото, да се извършват необходимите лабораторни изследвания. При откриването на отклонения от нормалното състояние бременната жена веднага трябва да се насочи към специалист акушер-гинеколог, евентуално към консултация с други специалисти, и ако е необходимо, да се извърши хоспитализация за непрекъснато наблюдение и лечение.

Наложително ли е да настъпят определени промени в хранителния режим на бременната жена?
Съществуват големи спорове относно диетата на бременните жени въобще, както и на тези с хипертония. Преди време съществуваше мнение, че трябва да се ограничава приемът на готварска сол, но се доказа, че това не води до съществено намаляване на случаите с хипертония по време на бременност. Като се има предвид, че в българската кухня се употребява повече сол, а солта не действа "лечебно" при хипертония, се налага известно намаляване на количеството и.

Необходимо ли е бременната жена с хипертония да постъпи в болница? В какво се състои лечението в болницата?
Амбулаторното лечение влиза в съображение само при най-леките форми на хипертония с транзиторно покачване на стойностите на кръвното налягане над 140/90. Но тъй като домашното лечение крие известни опасности, при по-тежките случаи се налага болнично лечение. Бременната е на "режим на легло" в странично положение. Проследява се в динамика теглото, кръвното налягане, провеждат се изследвания на хематокрит, креатинин, тромбоцити, чернодробни ензими, албумин в урината, проследява се с ултразвук растежът на плода и обемът на околоплодната течност.

Допустимо ли е медикаментозно регулиране на стойностите на кръвното налягане през бременността?
При стойности на систолното налягане над 160 mm Hg има риск от сериозни усложнения, което налага своевременно започване на лечението. Терапията е комплексна и комбинацията от медикаменти се избира в зависимост от конкретния случай. Лечението трябва да се провежда най-вече заради удължаването на бременността с цел достигане необходимата зрелост на плода.
Широко разпространена е профилактиката с аспирин по 60-80 мг дневно. При застрашени жени трябва да се започне от ранните срокове (14-15 г. с.) и да продължи до раждането.
Един от основните медикаменти, използван за лечение на хипертонията, е магнезиевият сулфат. Той освен че блокира съдовият спазъм, има и общо успокояващо действие върху централната нервна система.
При хипертонични кризи с високи стойности на кръвното налягане се използва препаратът Хидралазин.
Най-бърз ефект на подобрение на състоянието се постига с прекъсване на бременността (раждане), което при зрял плод е най-благоприятно както за майката, така и за плода.

Отминават ли оплакванията след раждането на плода?
Обикновено след раждането оплакванията отзвучават, кръвното налягане се нормализира постепенно. Много важно е да бъде прогнозирана следваща бременност, тъй като се счита, че има генетично предразположение към хипертония.
От голямо значение е да има адекватно медицинско наблюдение на бременната жена с хипертония, да се изясни в кой срок на бременността е настъпило усложнението при предишната бременност, има ли остатъчни увреждания, какъв е бил ефектът от лечението. При забременяване е необходимо жената да бъде под контрола на специализирано акушерско заведение с възможности за стриктно проследяване на лабораторните показатели и при нужда - консултации със съответните специалисти.


мама.бтв.бг

Няма коментари: