четвъртък, 20 ноември 2008 г.

Артериалната хипертония - съвремие и стрес Част 1

Представете си, че Вашите артерии са тръбички, по които се пренася кръв от сърцето към останалата част на тялото. Високото кръвно налягане (известно още като хипертония) настъпва когато кръвта се движи във Вашите артерии под по-голямо налягане от нормално.
Тъй като първоначалните симптоми на хипертонията са съвсем леки, често заболяването се диагностицира едва в напреднал стадий, коагто са нанесени тежки и трайни увреди на организма. Поради тази причината хипертонията е наричана "тихия убиец".
Стойности на кръвното налягане под 120/80 се смятат за нормални. Лекарите определят кръвно налягане под 140/90 като "нормално високо" или "гранично". Най-общо казано ниското кръвно налягане е по-благоприятно. Въпреки това, твърде ниското кръвно налягане може понякога да е причина проблеми налагащи консултация с лекар.

* "нормалното" кръвно налягане е 120/80.
* "гранично" е това кръвно налягане, което е между 120 и 139 за горната стойност или между 80 и 89 за долната. Например, стойности на кръвно налягане от 136/81, 125/89, или 131/85 се приемат за гранични. Ако кръвното Ви налягане е гранично, то тогава има по-голяма вероятност да стигнете до хипертония при условие, че не вземете мерки, за да предотвратите това.
* кръвно налягане от 140/90 или по-високо се смята за хипертония. И двете граници са важни. Дори и само едната да е повишена, Вие пак имате високо кръвно налягане.

Хипертонията може да се класифицира по различни начини:

* първична хипертония – основният тип, който не е резултат от определен причинител
* вторична хипертония - придизвикана е от някакво друго състояние; значително по-рядко срещано от първичната хипертония.

Подгрупи хипертония според стойнстите на кръвното налягане:

* оптимално кръвно налягане - систолно <>= 180 mmHg или диастолно >= 110 mmHg

Изолирана систолна хипертония (ИСХ) – само високо систолно налягане.

Хипертония по време на бременност:

* гестационна хипертония – ранни стадии на хипертония по време на бременността
* прееклапмсия – съществено повишено кръвно наляган по време на бременност; около 5% от всички бременности
* еклампсия – много тежка хипертония по време на бременност, водеща до припадъци

Белодробна хипертония – хипертония, възникваща в артериите на белия дроб.

Злокачествена хипертония – възниква в по-млада възраст в сравнение с първичната хипертония.

Високото кръвно налягане уврежда Вашите кръвоносни съдове. Това от своя страна повишава риска от инсулти, бъбречна недостатъчност, болест на сърцето и инфаркт.

Причината, поради която високото кръвно налягане е от такава важност е, че обикновено не предизвиква симптоми, но все пак може да доведе до сериозни усложнения.

Най-съществените усложнения на високото кръвно налягане включват болест на сърцето, инфаркт, застойна сърдечна недостатъчност, инсулт, бъбречна недостатъчност и заболяване на периферните артерии, особено аневризми и торбовидни разширения на аортата.

следва продължение ...


хоспитал-стгеорге.орг

Няма коментари: