петък, 7 ноември 2008 г.

Повишеното кръвно по време на бременност - Част 1

Свързана ли е бременността с характерни промени в кръвното налягане на жената?
Нормално по време на бременност настъпват значителни промени в организма на жената и твърде много в сърдечно-съдовата система. Кръвният обем нараства прогресивно, като се получава разреждане на кръвната плазма. Стойностите на хемоглобина спадат, а заедно с него спада и хематокритът и серумното желязо. Увеличава се с 30-40% сърдечният минутен обем, увеличава се сърдечната честота.
Всички тези промени се отразяват и на кръвното налягане - систолното (горното) налягане показва леко намалени стойности, а диастолното (долното) е по-ниско от това на небременни жени, като в края на бременността достига нива над тези на небременните. Снижаването на кръвното налягане се дължи на намаленото съдово съпротивление.
При физиологично протичащата бременност настъпват адаптационни промени в сърдечно-съдовата система, които допълнително натоварват сърцето. Налице е физиологично намаление на сърдечния резерв - нараства телесното тегло на бременната жена и плода, включва се плацентарната циркулация, увеличава се кислородната консумация.
При бременната жена увеличеният кръвен обем се съпътства с увеличен капацитет на венозните съдове, затова в първите две тримесечия на бременността има физиологично понижаване на кръвното налягане.

Кога можем да говорим за патологични промени на стойностите на кръвното налягане?
Повишеното кръвно налягане (хипертония) се среща при около 6-7% от бременните жени. От изключителна важност е ранното откриване и своевременното лечение на това усложнение на бременността. То се среща най-често при първа бременност и особено под 15 години и над 35-годишна възраст на бременната жена.
Хипертонията може да бъде няколко вида:
• Хипертония, предизвикана от бременността. Тя може да е с различна степен на тежест - транзиторна хипертония, прееклампсия и еклампсия.
• Хипертония, която е съществувала и преди бременността, но се влошава от нея.
• Хронична хипертония - тя предшества бременността и протича без усложнения по време на самата бременност.
По принцип за високо кръвно налягане говорим, когато стойностите му са над 140/90.

Какво представлява прееклампсията?
С термина прееклампсия се означават най-тежките форми на хипертония, при които има опасност от развитие на гърчове.
Трите основни симптома на заболяването са хипертония, отоци и отделяне на голямо количество белтък в урината.
Стойностите на кръвното налягане при тежките форми на прееклампсия достигат до 160/100, като по-голямо значение има диастолното налягане. При умерено изразените форми то е до 100 mm Hg, а при тежките форми то е над 110 mm Hg.

Друга тежка форма на хипертоничната болест при бременност е т. нар. "HELLP" синдром. При него има преимуществено засягане на процесите на кръвосъсирване и чернодробната функция. С цел профилактика е много важно на бременната жена да се проследяват редовно всички необходими лабораторни показатели и да се обръща внимание дори на дискретни отклонения в някои от тях.

Кои са причините за хипертонията? Кои жени са застрашени от хипертония? Съществува ли наследственост?
Причините, които предразполагат към хипертония или които я предизвикват, не са достатъчно уточнени. Затова съществуват множество теории. По-често хипертонията се среща при бременни за пръв път, при многоплодна бременност, при жени с фамилно предразположение, които са имали хипертония и преди забременяването.
Една от най-сериозните теории е генетичната, според която у жената съществува предразположение към хипертония, но клиничната изява и тежестта Ј зависи от много други фактори - здравословно състояние, хигиенни навици, хранене, социално-икономически, етнически фактори.
В днешно време намалява чувствително честотата на хипертонията и особено тежките Ј форми -прееклампсия и еклампсия, най-вече поради подобряване начина на живот и ранното откриване и своевременното Ј лечение.
На практика почти няма система в организма на бременната жена, която да не е засегната при хипертония. Водещ е съдовият спазъм, който е налице в очните дъна, бъбреците, черния дроб, мозъка; настъпват промени в кръвосъсирването (склонност към образуване на микротромби).

мама.бтв.бг

Няма коментари: