петък, 24 октомври 2008 г.

Използването на антибиотици намалява риска от инсулт

Български медицински журнал - Използването на антибиотици, по-специално пеницилин, е свързано с намален риск от инсулт. Данните са представени в доклад, публикуван в броя от 8 август на Stroke: Journal of the American Heart Association.

Новите данни съответстват с увеличаващия се брой съобщения, свързващи инфекцията с атеросклерозата и тромбозата. За да се проучи тази връзка, екипът на д-р Пол Брисар от Роял Викториа Хоспитал в Монреал анализира данните от 1888 пациента с инсулт и 9440 съответстващи контроли, лекувани за хипертония.

Скорошната или през последната година употреба на антибиотици е свързана с намален риск за инсулт с 20%. При мултивариационен анализ, няколко антибиотични класа са свързани с намален риск от инсулт, но само един показва значима връзка – пеницилина.

Наскоро използвалите пеницилин са с намален риск от 47% да получат инсулт в сравнение с неизползващите. Приемането му и в миналото също е от полза, макар и не така показателна. Това негово действие вероятно се дължи на широкия му спектър, не само срещу C. pneumonia, но и срещу други микроорганизми, оказващи влияние на процеса на атеросклероза.

Възможно е същото действие да имат макролидите и флуороквинолоните, но броят на пациентите е малък и не позволява получаването на статистически достоверни резултати. В момента са в ход три рандомизирани клинични изпитания, които трябва да определят дали употребата на АБ снижава риска от кардиоваскуларни инциденти при пациенти с миокарден инфаркт.


слкбг.ком

Няма коментари: