неделя, 12 октомври 2008 г.

Профилактиката е най-важното при мозъчно-съдовите болести

Всеки човек знае каква опасност представляват мозъчно-съдовите болести, особено техните усложнения – мозъчните инсулти. Известно е, че мозъчните инсулти настъпват по различен начин: чрез грубо нарушаване кръвоснабдяването на определена част от мозъка по пътя на недостатъчното кръвоснабдяване, образуване съсиреци в кръвоносните съдове или спукване на кръвоносен съд. При настъпване на тези усложнения възможностите на лекарите за лечение са доста ограничени. Като последствия остават тежки обездвиждания на цялото тяло или отделни негови части (крайници, слухови, зрителни, равновесни органи, увреждания в говорния, дихателния апарат и други). Много често тези увреждания са необратими, а развитието на болестта довежда до летален изход. Ето защо въпросът за профилактиката на мозъчно-съдовите болести е от огромно и първостепенно значение. Едни от най-важните аспекти на профилактиката в това отношение са ранните, навременни и качествени отоневрологични изследвания.

Какво представляват отоневрологичните изследвания?
Това е една модерна наука, която чрез съвременни изследвания дава диагностика на равновесните анализатори на човешкия организъм – вестибуларен, слухов, зрителен, опорно-двигателен и др., и връзките на тези анализатори с централната нервна система и други важни органи и системи, каквито са: ендокринната (щитовидна жлеза), сърдечносъдовата и други.
От казаното става ясно, че по този начин се проучва високоспециализираната сетивност на човека, която е най-уязвима при всяко нарушение на мозъчно-съдовото кръвоснабдяване. Именно чрез отоневрологичните изследвания могат да се установят най-ранните промени и съответно да се вземат бързи мерки за подобряване на мозъчно-съдовото кръвоснабдяване или осигуряване на по-добро функциониране на мозъка, с оглед недопускане на опасни и понякога завършващи със смърт усложнения.
Основните оплаквания от страна на болните, при които трябва да се обръщат към специализиран отоневрологичен преглед и които трябва да ги насочват към търсене на отоневрологична помощ, са следните: нарушения в равновесието (особено сутрин след ставане от сън или при движение), често падане със или без загуба на съзнание, замайвания от най-различен тип (с движетние на предметите или като пиянство), шум в ушите или главата, намален слух, промени в зрението (ограничение на зрителното поле, периодично замъгляване на погледа, двойно виждане и др.), слабост в крайниците, световъртеж при промяна на позицията на тялото и други.
Много важно е към отоневрологична консултация да се обръщат лица след 50-60-годишна възраст, при които има повишено кръвно налягане, т.е., при които има промяна в стойностите на кръвното налягане (от високи към ниски стойности или обратното) или лица с трайна хипертония, независимо от това, че се провежда лечение на същата. Важно е също така отоневрологична помощ да търсят и лицата с увредени функции на щитовидната жлеза, както и такива, прекарали черепно-мозъчни травми или оперативни интервенции с по-продължителна обща упойка и други.
В съвременната отоневрологична наука във връзка с профилактиката на мозъчно-съдовите заболявания, и най-вече техните усложнения, вече се говори за диагностика и лечение не на развито заболяване, а на признаци преди настъпване на заболяването, които могат да се реализират само чрез подобно отоневрологично изследване и съответно ранно лечение. По този начин ще се намалят страданията на болните, ще се подобри качеството на живот и ще се спестят големи средства на болните и на цялото общество.


фактор-бс.ком

Няма коментари: