четвъртък, 16 октомври 2008 г.

Инсултът идва като гръм от ясно небе

Артериалната хипертония повишава 7 пъти риска от коварната болест

- Вярно ли е, че мозъчните инсулти са водещата причина за смъртността у нас?
- Да. За нашата страна те имат първостепенна роля - 34,9% от причините за смърт. Следват съдовите заболявания на сърцето и злокачествените новообразувания.

- Какво точно означава широкоизползваният от хората термин “инсулт” или “удар”?
- Това значи внезапна проява на двигателен, сетивен, умствен или друг дефицит поради съдово органично заболяване на мозъка.

- Колко вида инсулти са известни?
- Главно два - исхемични (при запушване, стеснение, спазъм на мозъчна артерия и т.н., определена мозъчна тъкан не се снабдява адекватно с кръв, респективно с кислород, глюкоза и други необходими за метаболизма вещества) и хеморагични (при кръвоизливи, с пробив на кръвта от съдовото русло в зони, чиито функции се увреждат поради компресия, оток и други фактори).

- Защо съдовите увреждания на мозъка имат толкова голямо здравно и социално значение за нашата страна?
- Защото са много често и широко разпространени, напоследък дори в млада възраст. Протичат тежко, особено в ранната фаза на болестта и
ВОДЯТ ДО СМЪРТЕН ИЗХОД
Мозъчните инсулти предизвикват значителен неврологичен дефицит и трайна инвалидизация за преживелите. Водят до други сериозни телесни и психологични усложения. Заболяванията са сериозно изпитание и бреме за болните, техните близки и семейства. Косвено обществото понася значителни разходи поради смъртността, нарушената работоспобност, разноските за лечение, изследвания и рехабилитация.

- Кои са причините за тази тъжна равносметка за българския народ?
- Причините са комплексни и сложни. От тях може би най-съществен е относителният дял на нелекуваното повишено кръвно налягане и неговите последствия.

- Българите очевидно не знаят как да се предпазват от инсулти.
- Да, здравната култура на хората е ниска. Например намалението на кръвното налягане, кръвната захар, липидите и адекватното лекуване на сърдечносъдовите болести могат да понижат с 50% смъртността от инсулти за възрастовата група до 72 години. Вярно, мозъчният инсулт е по-чест в напредналата възраст при наличието на много болести. Той често слага финал на житейския цикъл на човека, но не трябва да се забравя, че профилактичните мерки между 45 и 70 години могат да бъдат особено плодотворни за поддържане на добро здраве.

- Възрастта рисков фактор ли е?
- Разбира се. С напредването й мозъчните инсулти нарастват, най-изразено в диапазона между 50 и 80 години.
Около 30 на сто от всички болни с инсулти са по-млади от 65 години, с тенденция техният брой да се увеличава.

- Кой е най-важният рисков фактор за мозъчните инсулти?
- Артериалната хипертония. Според някои автори тя повишава седем пъти риска от инсулт.

- Каква е ролята на диабета при инсултите?
- Мозъчната атеросклероза се развива по-рано и по-бързо при диабетноболните, често в съчетание с хипертония, сърдечни заболявания, затлъстяване. Според епидемиологични данни мозъчните инсулти са два пъти по-чести при диабетици, отколкото при недиабетици. Относителният риск за инсулт е по-голям при болните, лекувани с инсулин, отколкото с орални антидиабетни средства.

- Какви са началните прояви на исхемичния мозъчен инсулт?
- Той започва на фона на добро общо здравословно състояние, внезапно или подостро за минути до часове. Появява се тежка огнищна неврологична симптоматика - загуба на някаква двигателна или сетивна функция, увреди на говора, речта. Острата фаза може да продължи до 3 седмици, последвана от възстановителна фаза от 6 до 12 месеца.

- Какво става в средната мозъчна артерия?
- Тя кръвоснабдява 85% от мозъка. Засягането на нейния ствол води до най-големия по размери инфаркт. След масивната исхемия при някои болни се развива тежък мозъчен оток, настъпва вклиняване и притискане на жизненоважни структури, с вторични усложнения и смърт за няколко дни. Най-често обаче при увреждане на моторната зона се наблюдава
ЕДНОСТРАННО ЗАСЯГАНЕ НА МУСКУЛИТЕ НА ЛИЦЕТО,
ръката, пръстите, езика, крака - състоянието се нарича хемипареза. Парезите са вяли или спастични. Слабостта може да е по-изразена в ръката, отколкото в крака. Тоталната липса на движение се нарича плегия. При инсулт в дясното или в лявото полукълбо на мозъка често настъпват увреждания на речевите и езиковите умения. Болните трудно командват мускулите на езика, лицето и гърлото за формиране на реч. В други случаи говорят много, но с погрешно звуково и словесно съдържание, като на чужд език, без да могат да се коригират. При големи увреди болните нито разбират нещо, нито могат да кажат нещо.

- Има ли главоболие при болните с исхемичен мозъчен инсулт?
- Да, при 25 на сто от тях.

- Как започват мозъчните кръвоизливи?
- Най често - рязко, при някакво физическо усилие с падане, изразено главоболие (при повече от 50 на сто от болните), замайване, епилептичен припадък, увреждане на съзнанието.
Болните имат гадене, повръщане, вегетативни промени и почти винаги значително повишено кръвно налягне. При кръвоизливите засягането на съзнанието може да бъде в различна степен, от лека сънливост, до изразена потиснатост, неадекватност и пълна загуба на контакт с реалността. Наблюдават се зачервяване, изпотяване, повишена температура, гърчове, бълнуване и др. Значителната количествена промяна на съзнанието - комата - е много сериозен, често застрашаващ живота синдром. Най-общо казано комата е състояние, при което болният не може да бъде събуден и не реагира на говор, болка или други стимули от обкръжаващата среда. Бих посъветвал близките на пациент в такова състояние да не се бавят в празно суетене около него. Разпознаването на точното коматозно състояние е работа на професионален невролог.

- Какви са най-честите усложнения и последствия на мозъчните инсулти? Какви са най-големите опасности за болните с инсулти?
- Най-чести са дихателните и урологичните инфекции. Обикновено на страната на парезата или плегията се развива бронхопневмония, белодробен оток или друг болестен процес, поради обездвижване и намаляване на съпротивителните сили и имунитет на болните. Поставянето на уретрални катетри за по-продължително време е свързано с урологични инфекции, които в някои случаи са трудно податливи на обикновено антибиотично лечение.
Белодробният тромбоемболизъм е фаталното усложнение при болните от мозъчносъдови заболявания. Възниква най-често в първите две седмици след инсулта. При дълго залежаване, наднормено тегло, предшестващи тромбофлебити, обезводняване и температурни състояния, в засегнатия крайник се създават условия за венозна тромбоза. От дълбоките вени на бедрата, подбедриците или малкия таз се откъсва емболичен материал, който запушва по-голям или по-малък клон от белодробната артерия. Това предизвиква дихателни и сърдечносъдови нарушения и води до смъртен изход.
Ставните и мускулните проблеми възникват рано или в хода на болестта. Най-често ръката е прибрана към тялото, свита в пръстите и китката.
ЗАСЕГНАТИЯТ КРАК СТОИ ИЗПЪНАТ,
с ходило, насочено навътре. Залежаването, обездвижването и натискът върху меките тъкани на костна основа (седалище, пети, лакти, гръбнак, тил на главата) предизвикват кожни рани, наречени декубитуси. Те възникват бързо - за една нощ, често се инфектират, стават хронични.
Мозъчният оток и вклиняване са крайно тежки усложнения на инсултите, честа причина за смърт. Мозъчното вещество няма къде да се премести при обемни процеси и се притиска към големите отвори на черепа. При това функциите на мозъка отпадат постепенно или по-остро до необратимост.

- Могат ли близките да окажат първа помощ?
- Да. Обикновено болните с инсулт внезапно падат, трудно пазят равновесие, имат главоболие, не говорят, повръщат. Вижте дали могат да движат всички крайници. Като първо действие е добре болният да бъде поставен в положение така, че ако повърне, да не глътне материите в белия си дроб - т.е. в едно странично положение с уста към пода
Измерете кръвното налягане. Не бързайте веднага да го понижите до или под нормата. Дори при тежка хипертонична криза по-умерените мерки са по-добър подход. Обърнете се за помощ към лекар от “Бърза помощ” или към невролог. По принцип всички болни с мозъчен инсулт трябва да бъдат приети в болница за диагностично уточняване, лечение, рехабилитация и обучение.

- В какво се състои медикаментозното лечение?
- Прилагат се средства, регулиращи кръвното налягане; антикоагуланти (средства, намаляващи съсирваемостта на кръвта); тромболитични средства (за отстраняване на съдовото запушване); разреждане на кръвта в болнична обстановка; медикамени, разширяващи мозъчните съдове; антиагреганти; средства, активиращи мозъчния метаболизъм; антиепилептични средства; миорелаксанти и др.

- Кои са най-важните общи грижи за болния?
- Пациентите трябва да бъдат в комфортна обстановка, което все още е мечта за повечето български болници. Грижата и почистването на кожата, очите, устната кухина и зъбите, отделителната система са изключително важни. Високите температурни състояния са неблагоприятен фактор в острия стадий на мозъчния инсулт. Обръщането на болните в леглото е препоръчително да става на всеки 2 часа. Разтриването на кожата на гърба със спирт и лекият масаж на гръдния кош, по-дълбокото дишане от страна на пациента и надуването на гумена ръкавица са важни подходи за дихателната рехабилитация.
КРАКАТА И РЪЦЕТЕ ТРЯБВА ПЕРИОДИЧНО ДА СЕ ДВИЖАТ
пасивно, да се масажират и да се подпомагат отслабените активни движения. Храненето и диетично-хигиеничният режим трябва да са съобразени със състоянието на болния. Например в първите дни от инцидента пациентите почти не се хранят и това не е фатално. Прехранването на болните е нежелателно. Адекватният прием на течности - 2 литра дневно - е много важен.

- Възможно ли е човек сам да снижи риска от възникване на инсулт?
- Разбира се. Лично аз препоръчвам редукция на солта под 6 г/дневно; ограничаване приема на алкохол до 30 мл етанол/дневно (т.е. около 720 мл бира или 300 мл вино, или друг концентрат - ракия, водка, уиски - 60 мл); да се увеличи няколко пъти двигателната активност; да се намали повишеното артериално налягане до необходимите граници за възрастта; намаление на теглото при затлъстяване - в дългосрочен аспект; неколкократно увеличаване консумацията на пресни плодове и зеленчуци, риба и рибни продукти; пържените храни да се заменят с варени и печени; да се намали консумацията на наситени (животински) мазнини и холестерол; отказване от тютюнопушенето.

- В заключение?
- Не забравяйте, че мозъчният инсулт много често е следствие на отдавна започнал патологичен процес, а не случайно събитие. Той идва като гръм от ясно небе, но всъщност отдавна е предизвикан. Не трябва да забравяме, че сме крехки и лесно можем да пострадаме, особено при много напрежение, работа, проблеми, стрес, ядове, при липса на стремеж към физическа, психична и духовна хармония. Отново ще повторя. Вие можете 10-15-20 години да бъдете с повишено кръвно налягане, с аритмия или сърдечен порок, с повишен холестерол и липиди в кръвта, да пушите по три кутии цигари дневно, да се храните прекалено, без да се притеснявате за килограмите си, да пиете всеки ден значително количество алкохол, да работите без съответната почивка. Но микроанатомичните промени неусетно, всекидневно нарастват и в един неочакван момент ви поднасят изненадата - мозъчен инсулт!

блитц.бг

Няма коментари: