петък, 10 октомври 2008 г.

Задължително ли е късната бременност да е съпроводена с високо кръвно?

Проучванията показват, че през последните едно две десетилетия на отминалият век, се увеличава относителният дял на жените около 35 години, които забременяват за първи път и износват първата си бременност.
Първата бременност и раждането около тази възраст (30 -33 год.) обикновено протичат без особени проблеми. Особеностите се увеличават и проявяват от 34-ата и особено след 35-ата година.
Рисковете за бременната и за очакваното поколение нараства през следващите години, което дава основание да се приеме определението възрастна първобременна и първораждаща.

Какви са рисковете?
Има различни усложнения и опасности, които дебнат бременната жена в тази възрастова група.
1. При късната бременност, най-сериозният риск е повишеното артериално налягане.
Артериалната хипертония преди забременяването, може да усложни развитието на бременността. Кръвното налягане може да се повиши и във връзка с бременността и след раждането да се нормализира. Редовното и внимателно наблюдаване от специалисти на развиващатата се бременност, контролните лабораторни изследвания, спазването на определен хранителен режим, назначаването на подходящи медикаменти при необходимост, създават реални условия за износване на бременността, правилното развитие на плода и раждането му в най-подходящият момент, по най-подходящият начин.

2. В тясна връзка с артериалната хипертония и е повишената честота на прееклампсията. Тя се проявява с високо кръвно налягане, с белтък в урината и с отоци най-често по долните крайници. Създавате се неблагоприятни условия, поради което плодът изостава в своето развитие. Редовното лабораторно и ехографско контролиране, регистрирането на сърдечната дейност на плода и са гаранция за своевременното откриване на отклоненията и предприемане на необходимите мерки за майката и за плода.

3. Диабетът на бременната, включително и появилият се във връзка със бременността, също създава проблеми, които трябва навреме да се обхванат и овладеят. Планирането на раждането при диабетичката и грижите за новороденото са твърде специфични и се обсаждат от екип от диабетолог, анастезиолог, неонатолог и при необходимост от други специалисти.

4. Сред останалите особености, които по-често съпровождат закъсняла първа бременност, са сърдечно-съдови, неврологични, хирургични, белодробни, бъбречни, туморни и други заболявания. При по-възрастни бременни по-често се среща кървенето през 9-те месеца и особено предлежанието на плацентата.
Спецификата и усложненията мотивират акушер-гинеколозите много по-често да прибягват до оперативно родоразрешение, предимно чрез цезарово сечение, в интерес на бременната и бебето.

5. При възрастните първескини, особено след 40-годишна възраст, нараства делът на периталната детска заболяемост и смъртност.

Това става по няколко направления:
• Една част от плодовете се губят чрез спонтанни аборти в ранните срокове на бременността (7-12-а г.с.). Те са трикратно по-чести в сравнение с възрастта под 34 години.
• Една от причините за повишената перинатална детска смъртност са преждевременните раждания и изоставането във вътрематочното развитие на плода. Проблемите се усложняват още повече след раждането преди 32-рата г.с. и тегло на новороденото под 1500г.

6. Жените над 35 години два пъти по-често раждат едри бебета (над 4000г), което създава проблеми в хода на раждането по естествен път с рискове от травматични увреждания за бебето или за майката.

7. Въпросът обаче, който най-дълбоко вълнува, майката и семейството, е вероятността да се роди дете с вродени малформации и впоследствие с отклонение в умственото развитие.
Хромозомните аномалии са след основните рискови фактори при раждащата в по-късна възраст. Връзката между възрастта на бременната и синдрома на Даун е известна отдавна. Вероятността нараства до 8.8 на 1000 новородени при майки над 40 години. При майки под 35 години, тя е 6.6. рисковете съпътстващи възрастната първескиня , обясняват много по-високата перинатална смъртност, която достига 47 на 1000 при майки над 35 години, срещу 28 при майки под 35 години.



здравница.ком

Няма коментари: