четвъртък, 2 октомври 2008 г.

АСЕ-инхибиторите

Според най-нови данни приемането на инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ-инхибитори) при пациенти с високо кръвно налягане и диабет ІІ тип има много добър ефект, без те имат сърдечно или бъбречно заболяване. Това показа най-скоро приключилото италианско проучване "BENEDICT".

Използването на тези препарати и контролът върху хипертонията се оказаха, че имат независим, но същевременно взаимноусилващ се ефект при пациенти с диабет ІІ тип, който се среща при възрастните хора. В проучването в резултат на приема на АСЕ-инхибитора трандолаприл самостоятелно или в комбинация с друг антихипертензивен препарат - верапамил, значително било отложено във времето появата на т.нар. микроалбуминурия.

Това представлява откриването на плазмения белтък албумин в урината, което често сигнализира за бъбречна увреда. А именно диабетът е една от най-честите причини за настъпването на бъбречно заболяване.

Най-силният предиктор за появата на микроалбуминурията се явява систолното налягане, като неговото понижаване е може би и най-значимият протективен фактор. Нещо повече, проучването доказа, че АСЕ-инхибиторите имат протективна роля срещу бъбречното увреждане дори и в случаите на недобре контролирано кръвно налягане.
Резултатите насочиха вниманието на лекарите и към другия препарат от проучването - верапамила. Оказа се, че той има най-голям ефект върху понижаването на систолното налягане. Освен това за разлика от други препарати като диуретиците и бета-блокерите не се нуждае от съпътстващо лечение с други лекарства в тази насока.


пулс.бг

Няма коментари: