петък, 12 септември 2008 г.

Тромбоемболичната белодробна хипертония се повлиява от sildenfail в дългосрочен план

Дългосрочната употреба на sildenafil е благоприятна при пациенти с неоперабилна хронична тромбоемболична белодробна хипертония (ХТБХ), сочат резултатите на пилотно проучване.

Към настоящия момент няма специално одобрена терапия за това заболяване.

Британски лекари рандомизирали 19 пациенти с неоперабилна ХТБХ на sildenafil (40 mg три пъти дневно) или плацебо в продължение на 12 седмици.

Резултатите на показали статистически значима разлика в разстоянието, изминато за 6 минути - главният endpoint на проучването. Все пак била отбелязана тенденция към повишение при sildenafil рамото (със 17.5 метра повече).

Все пак статистически значимо подобрение се наблюдавало при вторичните клинични събития - белодробното съдово съпротивление, промяна в СЗО функционалния клас и качеството на живот.

При 17 пациенти, третирани със sildenafil като част от 12 месечно open-label удължаване на проучването, се наблюдавало значително подобрение спрямо базовите стойности на 6-минутната дистанция, белодробната хемодинамика, сърдечния индекс, както и на качеството на живот.


докторбг.ком

Няма коментари: