вторник, 23 септември 2008 г.

Аритмята е първата крачка към инфаркта

Нарушеният сърдечен ритъм, наред с хипертонията, спада към най-разпространените сърдечни заболявания. А знаем, че аритмията често е усложнение на високо кръвно налягане.

Съществуват различни видове аритмия, но кардиолозите ги класифицират в две групи, в зависимост от честотата на сърдечните свивания - тахикардия и брадикардия.

Тахикардията - учестен пулс

Когато сърдечният ритъм е по-бърз от 90 удара в минута, става дума за тахикардия. Тя от своя страна се дели на следните видове:

• Синусова тахикардия – пулсът е равномерен, но много учестен.

• Пароксизмална тахикардия - внезапно рязко увеличаване на честотата на пулса до 180-240 удара в минута. Пристъпът може да продължи от няколко секунди до няколко дни, започва и завършва внезапно. Сърдечните удари се усещат много силно.

• Постоянна тахикардия – тя продължава повече от 3 месеца.

• Мъждукаща аритмия (мъждукане, или фибрилация в предсърдието). Ритъмът се нарушава в резултат от хаотичното свиване на отделни мускулни влакна в предсърдието с честота 400-600 пъти в минута, но пулсът невинаги се увеличава. Мъждукащата аритмия може да бъде постоянна, а може да бъде и периодична - във вид на пристъпи.

• Трептене в предсърдието. Предсърдието се свива с постоянна честота 220-360 пъти в минута. При това към камерите отива само всеки втори, трети или четвърти импулс (защото е нарушена проводимостта на импулсите). Така се получава несъгласувано свиване и отпускане на частите на сърдечния мускул.

• Камерна тахикардия. Това е тежко нарушение на ритъма. Камерите се свиват 150-200 пъти в минута. При това състояние е много висока вероятността да се премине в опасната за живота фибрилация на америте.

• Мъждукане (фибрилация) и трептене в камерите. Те не се свиват напълно, кръвоснабдяването на жизненоважни органи е нарушено, рискът от спиране на сърцето е висок.

Когато сърдечният ритъм е по-бавен от 60 удара в минута, става дума за брадикардия

Тя бива:

• Екстрасистолия - това е един от най-разпространените видове аритмия.

• Синусова брадикардия -.пулсът е равен, но бавен. Може да се развие при здрави, но добре тренирани хора - спортисти, както и под влиянието на студено време.

• Синдром на слабост на синусно-предсърдния възел. При това състояние тахикардията периодично се сменя с брадикардия.

• Блокада на сърцето - пулсът намалява до 20-40 удара в минута.

В тези случаи е наложително да се обърнете към кардиолог и да си направите изследване. Диагностиката се извършва по следния начин: прави се електрокардиограма; непрекъсната денонощна кардиограма; проби с физическо натоварване. А понякога за уточняване на локализацията на увреждането в миокарда се налага и следхранителна електрокардиограма и кардиостимулация; ултразвуково изследване на сърцето; катетеризация на сърдечния мускул.


лекар.бг

Няма коментари: