вторник, 30 септември 2008 г.

Как да се предпазим от мозъчен инсулт?

Какво е мозъчният инсулт?

Инсултът е внезапно нарушение на мозъчните функции – резултат от недостатъчен приток на кръв към определени области на мозъка (исхемичен инсулт) или от излив на кръв в него (мозъчен кръвоизлив). Инсултът се среща най-често при възрастни, но лицата в средна и дори в млада възраст не са пощадени от него. Около 80-85% от мозъчните инсулти са исхемични. Инсултът е една от най-главните причини за смърт или тежка инвалидност. България е на едно от първите места в света по смъртност от мозъчни инсулти. Кои са рисковите фактори за мозъчен инсулт?

Към най-важните рискови фактори за инсулта се причисляват:
• артериалната хипертония
• захарният диабет
• стеснението на сънните артерии
• повишението на “лошия” холестерол
• сърдечните аритмии – предсърдно мъждене
• наднорменото телесно тегло със затлъстяване в коремната област
• фактори свързани с начина на живот – тютюнопушенето, злоупотребата с алкохолни напитки, физическата неактивност, нерационалното хранене
• стресът
• транзиторната исхемична атака, която се проявява с краткотрайни, за 2-15 минути, нарушения на мозъчните функции – парези, смущения в усета на лицето или крайниците и други, е не само рисков фактор, но понякога и предвестник на мозъчния инсулт.

Защо инсултите се по-чести през зимата?

Заболяемостта от исхемични инсулти през зимата е с около 50%, а смъртността - с 15% по-висока, отколкото през лятото. Причините се търсят във влиянията на определени метеорологични фактори – температура, влажност, атмосферно налягане и други. Смъртността от мозъчни инсулти през зимните месеци се свързва не само с по-ниските температури, но и с по-голямата честота на респираторните инфекции.
Ниските температури предизвикват периферна вазоконстрикция и повишаване на кръвното налягане; систолното и диастолното налягане са по-високи през зимата. При това, възрастните болни с артериална хипертония са по-чувствителни към ниски температури. Повишаването на кръвното налягане води до влошаване на мозъчното кръвообращение, с последваща мозъчна исхемия.
Значение имат и някои биохимични промени в състава на кръвта. Стойностите на плазмените концентрации на общия холестерол и на триглицеридите са по-високи през зимата, отколкото през лятото. По-голямо значение обаче, има повишаването на плазмените концентрации на фибриногена и нарастването на кръвния вискозитет. Определена роля за по-голямата честота на исхемичните инсулти през зимата се отдава и на промените в хранителния режим. Намалената употреба на плодове и зеленчуци води до понижаване на капацитета на антиоксидантните системи с последващо повишаване на оксидативния стрес. Недостатъчната физическа активност и по-честата злоупотреба с алкохолни напитки през зимните месеци също допринасят за възникването на мозъчен инсулт.

ВНИМАНИЕ! ЗДРАВЕТО Е ВАШЕТО НАЙ-ГОЛЯМО БОГАТСТВО! ИНСУЛТЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕДОТВРАТЕН!
Всеки трябва да направи своя избор и заедно със своя лекар да тръгне по пътя на по-доброто здраве, по-добрия и по-дълъг живот!

Как да се контролират рисковите фактори за мозъчен инсулт?

• Периодично измерване на кръвното налягане. Стриктно спазване на предписаното от лекаря антихипертензивно лечение за поддържане на посочените от лекаря стойности на кръвното налягане.
• Системно лечение на захарния диабет, на предсърдното мъждене и понижаване на “лошия” холестерол в кръвта според лекарските предписания.
• Спиране на тютюнопушенето.
• Нормализиране на телесното тегло.
• Да не се злоупотребява с алкохолни напитки.
• Да се извършват редовни физически упражнения – бързо ходене по 30-40 минути дневно или друга физическа активност.
• Ограничаване на употребата на готварска сол до 6 грама дневно и на животинските мазнини, приемани с храната. Ежедневно да се консумират плодове и зеленчуци.

Паралелно с комплексното лечение на всички рискови фактори целесъобразно е, съгласно лекарските наставления, приемането на медикаменти с невропротективно действие, които защитават мозъка от исхемия. Прилагани в оптимална доза и достатъчно продължително, невропротекторите биха могли да спомогнат за предотвратяване на инсулта.

Контролирането на рисковите фактори за инсулт може да бъде успешно само при мотивираното участие на болния и безрезервното му сътрудничество с лекаря.

“Първичната профилактика на исхемичните инсулти
добавя години към живота и живот към годините...”


докторбг.ком

Няма коментари: