понеделник, 15 септември 2008 г.

За значението на Профилактичната медицина - консултации

За полагане основите на Профилактичната медицина в България се говори още в началото на ХХ век. На първия събор на българските лекари през 1901год, делегатите приемат устав и определят направлението на здравната политика - една от важните точки е да се обърне внимание на първостепенното значение на профилактиката .

В следващите години на лекарските събори се взема решение за въвеждане на училищни лекари, които да следят и да отстраняват всичко ,което би причинило вреда на учениците. Дълги години те провеждат превенцията на детското здраве с честите антропрометрични изследвания, със скрининга който правят по отношение на затлъстяването, обездвижването и хипертонията в детската възраст, с редовните имунизации, които са превенция на много социално значими заболявания- туберкулоза, рубеола, морбили и други.През последните години се усети осезателно липсата на училищния лекар, но с указ на НС длъжността отскоро е възстановена.

И днес политиката на здравното министерство е насочена към засилване ролята на профилактичните прегледи.В основата на превенцията още от училищната скамейка са здравните беседи, подпомогнати от учебниците по“ Здравно образование“, рационалното хранене и режима на труд и почивка.

Превенцията продължава и след това в зряла възраст с едно или двукратно годишно посещение в отделение по“Превантивна медицина и скрининг“, каквото е нашето в Токуда Болница София. То е създадено по подобие на отделенията по“Превантивна медицина и скрининг“ в Япония и е първото по рода си в България.

Прави впечатление нарастването на броя пациенти, които сами решават да си направят обстоен профилактичен преглед, което говори в полза на повишената здравна култура на населението.
Все повече фирми се обръщат към нас за извършване на профилактични прегледи на служителите им. Ние предлагаме пакети от услуги за профилактика за мъже и жени, които включват набор от разнообразни прегледи, клинико-лабораторни и функционални изследвания и образна диагностика.Някои от тях са задължителна мамография за жени над 40год и остеоденситометрия ,с които се прави скрининг за рака на гърдата и остеопорозата.При мъжете е задължителен преглед от уролог и изследване на туморни маркери след 45год.-с цел скрининг на тумори на простатата.

Проследяването на липидния профил е неразделна част от превенцията на социално значимите сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания. Проследяването на стойностите на холестерола и триглицеридите, които имат отношение към сърдечно-съдовия риск и поддържането им в референтни стойности,както и борбата с другите рискови фактори- тютюнопушене, затлъстяване и хипертония ще доведат до значително намаляване на смъртността от тези заболявания.

В „Превантивна медицина” може да бъде изготвен профилактичен пакет индивидуално за всеки, както и за група пациенти,всеки може да получи съвети за здравословен начин на живот и максимално избягване на рискови фактори .

Отделението по неврология съвместно с нашето отделение и кардиологично отделение ще провежда профилактични прегледи за превенция на мозъчно-съдови болести. Услугите ще бъдат предложени в два пакета- малък и разширен. Малкият пакет включва: преценка на рисковите фактори ; измерване на глезен-ръка индекс; преглед ,анамнеза и неврологичен статус. Към разширения пакет влизат горепосочените изследвания плюс : доплерова сонография, ехокардиография , консултация с кардиолог, ЕКГ, кръвна картина със задължително липиден профил.

Общите усилия на нашето отделение и на колегите невролози и кардиолози ще доведат до ранно откриване и своевременно лечение на социално значимите сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания.

Не е за пренебрегване и увеличаването на ендокринната паталогия, като водещо място заема диабета. Ранното му откриване и адекватното лечение водят до осигуряване на нормален начин на живот на болните и предотвратяват появата на някои късни усложнения като диабетната ретинопатия, полиневропатията, микроангиопатията и други. Болните се диспансеризират, което позволява редовно проследяване на състоянието им.

Поради зачестилите тумори на стомашно-чревния тракт е уместно в програмата за профилактика да влезе и ендоскопско изследване на стомах и дебело черво на граждани над 45 години. При фамилна обремененост се препоръчва изследванията да се правят и в по-млада възраст.
От всичко изложено до тук се вижда ,че в основата на доброто здравно състояние на нацията стои добрата профилактика.


розали.ком

Няма коментари: