събота, 6 септември 2008 г.

Нови европейски препоръки за лечение на хипертония

Европейската асоциация по хипертония издаде нови препоръки за лечение на хипертония. Новото ръководство е публикувано в Journal of Hypertension. Той представлява най-вече обновление на сегашните препоръки от 2003 година. Новият документ се състои от 82 страници и отразява публикуваните проучвания и изследвания през последните 4 години.

Главната цел в контекста на редукцията на кръвното налягане остава същата - поддържане на артериално налягане под 140/90 mm Hg в по-голямата част от пациентите. Промяна има в препоръките при пациенти със съпътстващи заболявания. Например при болни от диабет или сърдечносъдови заболявания артериалното налягане трябва да се сведе под 130/80 mm Hg.

Новият гайдлайн не препоръчва точно определен клас агенти за терапевтично повлияване на хипертонията. По-скоро той обръща внимание на необходимостта от индивидуален подход към всеки пациент, въз основа на съпътстващите заболявания, възраст и т.н.

Главно място в лечението на хипертонията заемат 5 основни класа медикаменти - диуретици, блокери на калциевите канали, ACE-инхибитори, бета-блокери и блокери на АТ1-рецепторите. Изборът им трябва да зависи от съпътстващите заболявания.

Например подходящото средство на избор първа линия при пациент с хипертония и съпътстващ диабет е ACE-инхибитор или АТ1-блокер. При пациенти, прекарали инфаркт на миокарда, най-подходящият агент е бета-блокерът, а при възрастни най-доброто средство на пръв избор - калциевите блокери за намаляване на риска от инсулт. Голяма част от пациентите се нуждаят от комбинирана терапия.

Субклинично органно увреждане - - - Лечение
Левокамерна хипертрофия - - - ACE-инхибитори, калциеви антагонисти, АТ1- блокери
Асимптоматична атеросклероза - - - калциеви антагонисти, ACE-инхибитори
Микроалбуминурия - - - ACE-инхибитори, АТ1-блокери
Бъбречна дисфункция - - - ACE-инхибитори, АТ1-блокери

Клиничен инцидент

Предишен инсулт - - - Всеки антихипертензивен агент
Предишен инфаркт на миокарда - - - бета-блокери, ACE-инхибитори, АТ1-блокери
Ангина пекторис - - - бета-блокери, калциеви антагонисти
Сърдечна недостатъчност - - - диуретици, бета-блокери, ACE-инхибитори, АТ1-блокери, алдостеронови антагонисти

Предсърдно мъждене
- рекурентно - - - АТ1-блокери, ACE-инхибитори
- перманентно - - - бета-блокери, нехидропиридинови калциеви антагонисти
Бъбречна недостатъчност/ протеинурия - - - ACE-инхибитори, АТ1-блокери, бримкови диуретици
Периферна артериална болест - - - калциеви антагонисти

Състояние
Изолирана систолична хипертензия (възрастни) - - - диуретици, калциеви блокери
Метаболитен синдром - - - ACE-инхибитори, АТ1-блокери, калциеви блокери (антагонисти)
Захарен диабет - - - ACE-инхибитори, АТ1-блокери
Бременност - - - калциеи антагонисти, метилдопа, бета-блокеридокторбг.ком

Няма коментари: